MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen/Dutlu Kesik Mahallesi'nde tarla icradan satılacaktır

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944034
Şehir : İzmir / Menemen
: 3170
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/289 ESAS
Muhammen Bedeli
:
63,400 TL
Birinci Satış Günü
:
20.03.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
16.04.2019 10:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2013/289 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menemen İlçe, 3006 Parsel, Dutlu Kesik Mahalle/Köy, Türkelli Mevkii, İzmir İli, Menemen İlçesi,Türkelli Köyü, 0 ada,3006 parsel sayılı taşınmaz 3.170,00m2 yü zölçümlüdür.Tapu kayıtlarında tarla vasfıyla,18.032011 tarih ve 2657 yevmiye sırasıyla mirasın taksimi yapılarak tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu parsel, Menemen Belediyesi mücavir alanı içinde ancak imar planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planında tarım alanı ve taşkına mazruz alanda kalmaktadır. Bu parsel; Türkelli Fatih Mahallesi yerleşim yerinin takriben (kuş Uçuşu) 2.200 m.,ile İzmir-Çanakkale karayolunun Buruncuk Mahallesi çıkışındaki kanal köprüsünün 530 m. batısında, tahliye kanalının batısında bu kanala cepheli konumda yer almaktadır.Kıymet takdirine konu parselin mahalinde yapılan incelemede; toprak yapısının milli-tınlı bünyede düz,taşsız,sulanabilir,derin profilli,tuzluluk-alkalilik-drenaj problemi olmayan,tarım arazisi niteliğinde olduğunu, halihazırda boş durumda bulunduğunu,ancak yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarlada(hububat,pamuk,yem bitkileri ve sebze)tarıma uygun olduğu, tespit edilmiştir.Arazinin toprak yapısı ile konumu dikkate alındığında ve yapılan araştırmalar neticesinde, mahallinde oluşan bugünkü rayiçlere göre tarla olarak metre karesinin 20,00TL'den alınıp satılabileceği kanısıyla; Türkelli Köyü,0 ada,3006 parsel nolu 3.170,00m2 yüzölçümlü yer tam hisseli olduğundan değeri 3.170,00 m2*20,00TL/m2:63.400,00 TL çıplak arazi değerindedir.Yukarıda belirtilen tapu kaydı,bulunduğu mevkii,konumu ve teknik özellikleri ile nitelikleri belirtilen İzmir İli,Menemen İlçesi,Türkelli Mahallesinde 'tarla' vasfıyla kayıtlı 3.170,00m2 yüzölçümlü,3006 parselin değerinin keşif tarihi itibariyle 63.400,00TL olarak belirtilmiştir.
Adresi :
Yüzölçümü : 3.170 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Menemen Belediyesi mücavir alanı içinde ancak imar planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planında tarım alanı ve taşkına maruz alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 63.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 16/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/289 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
7- Satış ilanı İİK 127. Maddesine göre : taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği ilan olunur.06/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR