MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Marmaris Taşlıca'da 1.484 m2 tarla icradan satılıktır

MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01123458
Şehir : Muğla / Marmaris
Semt-Mahalle : TAŞLICA MAH. / MARMARİS
: 1484
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET 03.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2656 ESAS
Muhammen Bedeli
:
66,792 TL
Birinci Satış Günü
:
01.04.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
30.04.2020 10:00
Satış Yeri
:
Kemeraltı Mah. 114 Sok. No:2 Marmaris (Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARMARİS
2. İCRA DAİRESİ
2016/2656 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Marmaris İlçe, 125 Ada, 15 Parsel, TAŞLICA Mahalle/Köy, KÜÇÜK İNEAD Mevkii, Taşınmazın KUZEYİ: yol, GÜNEYİ: 125 ada 14 nolu benzer özellikli parsel, DOĞUSU: 125 ada 14?nolu benzer özellikli parsel, BATISI: 125 ada 17 nolu benzer özellikli parseller ile çevrilidir. Taşınmaz tapu kayıtlarında vasfı "Tarla" ve yüz ölçümü 1.484,28 m2 dir. Toprak yapısının, analize dayanmayan mikroskobik inceleme sonucunda (su tutma kapasitesi, toprak rengi ve toprak bünyesi dikkate alınarak) bölge itibari ile killi-tınılı, ağır bünyeli, az taşlı, derin profilli, organik maddece zengin ve kahverengi toprak rengindedir Arazinin zemini düzdür, sürülü olmayan boş tarla görünümündedir. Keşif günü yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde ekonomik değerine etki edebilecek herhangi bir tarımsal unsur bulunmamaktadır.
Taşınmaz Taşlıca Köyü Merkezine kuş uçumu yaklaşık 750 m., mesafede olup, ulaşımı patika yoldan sağlanmaktadır. Parselin yol cephesi vardır. Bölgede, herhangi bir alt yapı imkanı yoktur.
Adresi : Taşlıca Köyü İnead Mevkii Marmaris / Muğla
Yüzölçümü : 1.484,28 m2
İmar Durumu : Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 31.05.2018 tarih ve 41823250-641.03.03-E.10114 sayılı yazısı ile taşınmazın imar durumu;
29.09.2014 onay tarihli Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında; Taşlıca Mahallesi 125 Ada, 15 Parsel numaralı taşınmaz ‘Marjinal Tarım Alanı’ kullanımında kalmaktadır.
Tarımsal amaçlı yapılacak tesislerde emsal E=0.20dir. Kat adedi 2 katı (H=6.50m.) geçemez. Kadastral yola en az 12m. cepheli parsellerde, tarımsal amaçlı yapı için belirlenmiş emsal dahilinde taban alanı 45 m2den küçük olmayan, yüksekliği 2 kat, toplam inşat alanı 150 m2yi geçmeyen, barınma amaçlı tek bir yapı yapılabilir. Birden fazla yapı yapılamaz ancak mevzuatta belirtilen koşullara uymak kaydı ile emsale dahil olmayan 1 adet müştemilat yapılabilir.
Yapılanmanın tarımsal amaçlı olması halinde kadastral yola 12m. cephe şartı aranmaz. Ancak kadastral yola cephesi olması gerekir.
Kıymeti : 66.792,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 01/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Kemeraltı Mah. 114 Sok. No:2 Marmaris (Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2656 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/01/2020 *Satış ilanı İİk 127. Maddesine göre taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililere tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkarılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresi olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR