MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Marmaraereğlisi/Çınar mevkiinde tarlalar belediyeden kiraya verilecektir

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034574
Şehir : Tekirdağ / Marmaraereğlisi
: 30800
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA EREĞLİ''NİN SESİ 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 3.kat toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
TEKİRDAĞ İLİ
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşağıda vasıfları belirtilen, Belediyemize ait taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek taşınmazlar; Marmaraereğlisi Belediyesi hudutları dahilindedir. İhale,
21.08.2019 Çarşamba günü 14.00 de, ilanda belirtilen ilk parsel numarasından başlamak sureti ile Belediye Encümeni huzurunda, Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 3.kat toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

MEVKİİ PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Çınar 195 30.800 m2 11.088,00 TL 335,00 TL
Çınar 205 10.000 m2 3.600,00 TL 108,00 TL
Çınar 208 15.000 m2 5.400,00 TL 162,00 TL
Çınar 209 41.200 m2 14.832,00 TL 450,00 TL
Çınar 243 20.500 m2 7.380,00 TL 225,00 TL
Çuçurika 522 19.625 m2 7.065,00 TL 220,00 TL
Politkuyu 624 16.000 m2 5.760,00 TL 175,00 TL
Poroz 842 10.700 m2 3.852,00 TL 120,00 TL
Mermerkuyu 1006 3.200 m2 1.152,00 TL 35,00 TL
Kalemistepe 1285 15.900 m2 5.724,00 TL 175,00 TL
Kargaburun 1293 23.700 m2 8.532,00 TL 260,00 TL
Kokanartepe 1521 30.190 m2 10.870,00 TL 330,00 TL
Aylabayırı 1675 33.750 m2 12.150,00 TL 365,00 TL
Kalemistepe 1571 41.700 m2 15.012,00 TL 455,00 TLİHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-Taşınmaz mal şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
2-Parseli belirtilen ve ilanda gösterilen tutarda geçici teminat yatırılacaktır.
3-İstekliler; geçici teminat ile birlikte nüfus cüzdan örneği ibraz edecektir. İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname vermeleri, ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
4-İhaleye katılmak isteyen firma ve kuruluşlarının, Ticaret ve Sanayi Odasından 2019 yılına ait belge, Ticaret ve Sicil Memurluğundan yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri gerekmektedir.
5-Belediyemizden temin edilen şartname imzalanarak, istenen belgelerle birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte ihaleye katılınacaktır.
6-Belediye Encümeni, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7-İhale üzerinde kalan istekliler; 3 yıllık ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminat yatıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR