MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malkara/Bayramtepe'de tarla belediyeden satılıktır

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925742
Şehir : Tekirdağ / Malkara
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA BATI 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEDYA BATI 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
BAYRAMTEPE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye binasındaki Encümen odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
(m2)
Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 BAYRAMTEPE AŞAĞI OVA 117/64 16807,98 TARLA 88.250,00 2.647,50 18.01.2019 09:00
2 DAVUTELİ - 107/27 (489) 3250,3 SIVAT 33.000,00 990,00 18.01.2019 09:10
3 DEREKÖY BOĞAZ 317 43900 TARLA 410.000,00 12.300,00 18.01.2019 09:20
4 HACISUNGUR KARAPINAR 123/8 (1498) 13523,58 TARLA 105.000,00 3.150,00 18.01.2019 09:30
5 HEMİT ALTIYALAK ÇEŞME 119/118 (1708) 92445,23 TARLA 805.000,00 24.150,00 18.01.2019 09:40
6 PİRİNÇÇEŞME KÖY İÇİ 1059 552,55 ARSA 18.000,00 540,00 18.01.2019 09:50
7 ŞARKÖY-BEYOĞLU BALKAN 121/50 (20) 20000 TARLA 120.000,00 3.600,00 18.01.2019 10:00


6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 17.01.2019 Perşembe Günü saat 17:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR