DOĞANŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Malatya/Doğanşehir'de ham toprak vasıflı taşınmazlar ihale ile satılacaktır

DOĞANŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014186
Şehir : Malatya / Doğanşehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞANŞEHİR 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İki adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü
CİNSİ SATIŞ USULÜ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE
1 MALATYA Doğanşehir Beğre 11 9 2.678,55
Ham Toprak 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 32.142,60 TL 3.214,26 TL 03/07/2019 09:00
2 MALATYA Doğanşehir Şatıroba 112 1 879,98
Ham Toprak 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 15.399,65 TL 1.540,00 TL 03.07.2019 09:30

  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen Tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı Tarih ve saatlerde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Emlak Şefliğinde satış İhalesi yapılacaktır.

  1. İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;

  1. Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
  2. Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını İkametgâh belgesi ile ispatlamaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  3. Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale esnasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Ve Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve Pey sürecek kişilerinin Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe Tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya Vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey sürecek kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

  1. İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

  1. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  1. Postayla yapılacak Müracaatlarda Teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır.

  1. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR