MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya/Darende'de üzüm bağı ve kayısı bahçesi SGK'dan satılıktır

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/43
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2. Katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2018/43
TAPU KAYDI ÖZELLİKLERİ:Malatya İli Darende İlçesi Zaviye Mah.125 ada 7 Parselde kırmızı bayır mevkiinde olup üzerinde Üzüm bağı vardır. Konum olarak Darende ilçe merkezine 3km uzaklıkta bulunmaktadır. Somuncu baba külliyesine ve isabey caddesine 250mt kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yere kara yolu ile ulaşım mümkün değildir. Taşınmaza en yakın Cadde 150-200 metre İsa Bey caddesidir. Taşınmazın bulunduğu yerde alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Belediye imar sınırları dışında bulunduğundan, çevrede tek katlı ve iki katlı bahçeli ev tarzında yapılaşma söz konusudur. Somuncu baba Külliyesine 250 metre yakın olmasından dolayı önem arz etmektedir. Toprak yapısı kumlu taşlı ve tınılıdır. Taşınmaz içerisinde sulama sistemi mevcut olup,üzüm bağı olarak kullanılmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ:Darende Ziraat Odası,bilirkişi mütalaası,Zaviye Mah.Muhtarı ve Emlakçılarda bilgi alınarak günlük rayiç bedeli satış komisyonunca belirlenmiştir.

Sıra No Mah. Ada No Parsel No Cilt/ Sayfa Nevi Hisse Oranı Yüzölçümü (m2) Muhammen
Bedeli (TL.)
Geçici Teminat Tutarı (%7,5) Satışın Başlama ve Bitiş Saati
1 Zaviye 125 7 2/115 Üzüm Bağı 3/24
(1.400-M2)
11.200,00 m2 21.000,00 1.600,00 10:00-10:05

DOSYA NO:2018/46
TAPU KAYDI ÖZELLİKLERİ: Malatya İli Darende İlçesi Zaviye Mah.125 ada 14 Parselde hıdırlık mevkiinde olup üzerinde kayısı bahçesi vardır. Konum olarak Darende ilçe merkezine 2 km uzaklıkta bulunmaktadır. Somuncu baba külliyesi ve isabey caddesine 60-mt kuzeyinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yere kara yolu ulaşım mümkündür. Taşınmaza en yakın Cadde 60 metre İsa Bey caddesidir. Taşınmazın bulunduğu yerde alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Ancak taşınmaza yakın parsellerde alt yapı hizmetleri Elektrik, İçme suyu ve telefon hizmetleri mevcuttur. Çevrede tek katlı ve iki katlı bahçeli ev tarzında yapılaşma söz konusudur. Söz konusu taşınmaz içerisinde 10-15 yaşlarında kayısı bahçesi olduğu, kapalı damlama sulama sistemi olduğu tespit edilmiştir. Somuncu baba Külliyesine yakın olmasından dolayı önem arz etmektedir. Toprak yapısı kumlu ve tınılıdır. Kayısı bahçesi olarak kullanılmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: Darende Ziraat Odası,bilirkişi mütalaası,Zaviye Mah.Muhtarı ve Emlakçılarda bilgi alınarak günlük rayiç bedeli satış komisyonunca belirlenmiştir.

Sıra No Mah. Ada No Parsel No Cilt/
Sayfa
Nevi Hisse Oranı Yüzölçümü (m2) Muhammen
Bedeli (TL.)
Geçici Teminat Tutarı (%7,5) Satışın Başlama ve Bitiş Saati
1 Zaviye 125 14 2/122 Bahçe 3/24
(825-M2)
6.600,00 m2 18.000,00 1.300,00 10:10-10:15

DOSYA NO:2018/47
TAPU KAYDI ÖZELLİKLERİ: : Malatya İli Darende İlçesi Zaviye Mah.125 ada 37 Parselde kırmızı bayır mevkiinde olup üzerinde Üzüm bağı vardır. Konum olarak Darende ilçe merkezine yaklaşık 2,75 km uzaklıkta bulunmaktadır. Somuncu baba külliyesine ve isabey caddesinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yere kara yolu ile ulaşım mümkündür. Taşınmaza en yakın Cadde İsa Bey caddesidir. Taşınmazın bulunduğu yerde alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Somuncu baba Külliyesine yakın olmasından dolayı önem arz etmektedir. Toprak yapısı kumlu taşlı ve tınılıdır. Üzüm bağı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde eski kerpiç ev yıkıntılarının olduğu ayrıca sulama sistemi mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ: Darende Ziraat Odası,bilirkişi mütalaası,Zaviye Mah.Muhtarı ve Emlakçılarda bilgi alınarak günlük rayiç bedeli satış komisyonunca belirlenmiştir.

No Mah. Ada No Parsel No Cilt/Sayfa Nevi Hisse Oranı Yüzölçümü (m2) Muhammen
Bedeli (TL.)
Geçici Teminat Tutarı (%7,5) Satışın Başlama ve Bitiş Saati
1 Zaviye 125 37 2/145 Bahçe 3/24
(675-M2)
5.400,00 m2 14.000,00 1.100,00 10:20-10:25


1- 1.Açık artırma 01.10.2019 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2. Katında bulunan toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırma sonunda gayrimenkuller üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + satış masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak koşulu ile 08.10.2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada muhammen bedelin % 50’sini ve satış masrafları varsa rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse, ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır)
2- Artırmaya iştirak edeceklerin; gayrimenkulün artırmaya esas muhammen değerinin % 7,5’i tutarında yukarıda belirtilen pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat milli esham ve tahvilat olarak satıştan önce banka hesap numarasına yatırmaları ya da satış komisyonuna vermeleri zorunludur. (Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Tapu alım satım harcı ve her türlü masrafları, İhale karar pulu, tellaliye, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
7-Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
8-Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesine bırakılır, bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 7 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
10- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale fesih edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre sonunda artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci de kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. göre tahsil dairesince tahsil olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasına Müdürlüğümüz adına ‘MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR- Beyan Usulü- Geçici Teminat’ butonundan şahıssa TC kimlik numarası, şirketse vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve dekontları satıştan en az yarım saat önce İcra Satış Servisine getirmeleri gerekmektedir.
12- Müdürlüğümüz satış yapıp yapmamakta serbesttir. Satışa çıkarılan taşınmazlar, borçlunun borcunu karşıladığı takdirde, Müdürlüğümüz satıştaki diğer taşınmazların satışını yapıp yapmamakta da serbesttir.
13-İhalenin feshi davası açanların dosyasına derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,
14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacağı ilanen tebliğ olur. İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.
15- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar.
Yukarıda yazılı hususlar dışında bilgi almak isteyenler www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği gibi 2018/43,2018/46 ve 2018/47 satış dosya numarası ile de Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün İcra Satış Servisine başvurmaları İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR