KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık zeytinlik

KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874171
Şehir : Aydın / Kuşadası
Semt-Mahalle : TÜRKMEN MAH. / KUŞADASI
: 11865
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/ 1-ORT.GİD.Satış.
Muhammen Bedeli
:
830550 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2018 09:00
İkinci Satış Günü
:
26.12.2018 09:00
Satış Yeri
:
Kuşadası Sulh Hukuk Mah.Duruşma Salonu2.Kat 236 nolu ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
K U Ş A D A S I
( Sulh Hukuk Mah) SATIŞ MEMURLUĞU
SATIŞ NO : 2018/ 1-ORT.GİD.Satış.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,ödedi,önemli özellikleri
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
Aydın ili,Kuşadası ilçesi,Türkmen mahallesi,Andız Kulesimevkiinde kain 390 ada,4 parsel sayılı, 11.865.00-m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz nitelik:ZEYTİNLİK,Cilt:30,Sayfa :2868'de kayıtlı taşınmaz ;
Taşınmaz, Kuşadası-Yeniköy köyü yolu üzerinde bulunan yeni mezarlık karsına isabet etmekte,üzerinde yetişkin çam ağaçları,bakımsız zeytin ağaçları, toprak işleme ve bakım yapılmadığından yabancı otlar ve çalılarla kaplı durumdadır.Çam ağaçlarından zeytin ağaçları görünmez durumdadır. Taşınmaz içerisinde zeytin ağaçlarında uzun yıllardan bu yana bakımsızlıktan (toprak işleme, budama, ilaçlama vb. işlerinin yapılamaması, çam ağaçlarının arasında güneş ışığını alamaması dolayı) çalılaşma ve bodurlaşmıştır,engebeli olup yer yer dik eğimlidir. Toprak yapısı killi-tınlı-taşlı yapıda olup orta derinliktedir.Kuşadası merkeze yakın olup kuş uçuşu 3.600.mt, denize ise 3.850.mt mesafededir. Kuşadası Aydın yoluna cephesinin bulunması, ulaşımın kolay olması, kısmi deniz manzarasının olması taşınmazın kıymetini olumlu yönde etkileyen objektif unsurlar olarak değerlendirilmiş,Taşınmazın imarsız olması, bakımsız olması ve engebeli ve eğimin dik olması taşınmazın kıymetini olumsuz etkileyen objektif unsurlar olarak belirtilmiştir. Bilirkişilerce Taşınmaza TOPLAM : 830.550,00 TL değer takdir etmişlerdir.
KIYMETİ : 830.550.00.-TL ' dir.
K.D.V.ORANI : %18 'dir - İHALE DAMGA:Binde 5,69 dur
KAYDINDAKİ ŞERHLER:Tapu kaydında, Mahkemece ve satış memurluğunca konulanşerhler bulunmaktadır.Alıcısı veya alıcıları adınaşerhlerden arındırılmış olarak tescil edilecektir.
İMAR DURUMU :Kuşadası Belediye Başkanlığıİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2018tarih ve SAYI:69540995-109.02.E.493 -3257 sayılı yazılarında "...1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre parselin kuzey tarafında25 m.lik imar yoluna terki bulunupkalan kısmıdaplansızdır.."şekli ile bildirilmiştir.
1.SATIŞ GÜNÜ: 21.11.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 09.00-09.10.arasındadır.
2.SATIŞ GÜNÜ: 26.12.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 09.00-09.10.arasındadır.
SATIŞ YERİ : Kuşadası Sulh Hukuk Mah.Duruşma Salonu2.Kat 236 nolu ODA
SATIŞ ŞARTLARI
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamdateklif verilebilecektir.Bu artırmadatahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihaleolunur Birinci artırmadaisteklibulunmadığı takdirdeelektronik ortamdabirinci artırmadan sonrakibeşinci günden ,ikinci artırmagününden öncekigün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artıranaihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin ,tahmin edilen değerin %20 'si oranında Pey akçesi (TEMİNAT) veya bu miktar kadar Milli bir bankanın ,Satış dosyası bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan Banka teminatmektubu vermeleri lazımdır.Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerdenhisseleri teminatıkarşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir .Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzeresüre verilebilir .İhale damga vergisi,yazılıKDV tutarı ,1/2 oranında Tapu harcıile teslim masrafları ALICIYA aittir. Tellaliye resmi,Karar harcı,emlak vergi borçları,varsa veraset intikal vergi borçları,Mahkeme ve satış memurlugu masrafları,Avukatlık ücretleri ile taşınmazın aynından doğan vergiler ve sairmasraflar, satış bedelinden,hissedarların hisseleri nisbetinde kesilerek ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarladiğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dairolan iddialarını,dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde Tapu sicili ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü .maddesi gereğinceİHALE FESHEDİLİR.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardanve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faiziayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ,bu farkvarsa öncelikle teminat beledinden alınacaktır.
5- Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,Posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ayrıca tüm maliklere ve dosya taraflarına tebliğ yerine kaim olmak üzere vebaşkaca bilgi almak isteyenlerin2018/1-ORT.GİD.Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05.10.2018.
TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :.
Banka Şubesi : Kuşadası Vakıflar Bankası Şubesi
Şube Kodu : 0280
Hesabın Adı : İNTERNET EMANET KASA HESABI
İBAN NO : TR15 0001 5001 5800 7300 5996 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR