SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık tarla (Çoklu satış)

SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00844737
Şehir : İstanbul / Silivri
: 5700
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 28.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/20 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
256500 TL
Birinci Satış Günü
:
24.09.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
12.11.2018 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köyü, ARAPLI ÇİFTLİĞİ Mevkii , 6993 Parsel No , 5.700,00 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Davaya konu 6993 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve keşif tarihindeki (06/01/2018) hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmazın tarımsal amaçlı kullanıldığı, etrafında tarım arazileri ile çevrili olduğu, batı cephesinden kadastral yol ile bağlantısının bulunduğu, hafif meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ile drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tek parça halinde olup üzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşma mevcut değildir. Taşınmazın mahalle merkezine uzaklığı 4,7 km, Silivri Çorlu Karayoluna 4,5km. kuş bakışı mesafede bulunmaktadır.
Taşınmazın bulunduğu yer, çevrenin yapılaşma tarzı, alt yapısı, ulaşım kolaylıkları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, emsallere göre konumu, boyutları, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, cephe sayısı, cephe uzunluğu, alım satım kolaylığı gibi etkenler, değerine etki eden faktörlerdir.
Yüzölçümü : 5.700,00 m2
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 256.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/11/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köyü , ARAPLIÇİFTLİĞİ Mevkii, 7914 Parsel No , 4.050,00 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Davaya konu 7914 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmazın tarımsal amaçlı kullanıldığı etrafında tarım arazileri ile çevrili olduğu , taşınmazın kadastral yola bağlantısı bulunmadığı ancak batı sınırındaki kadastral yola 45 metre mesafede olduğu, hafif meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tek parça halinde olup taşınmaz üzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşma mevcut değildir. Dava Konusu taşınmaz mahalle merkezine uzaklığı 6,6km, Silivri Çorlu Karayoluna 9,0 km , kuş bakışı yaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Taşınmazın bulunduğu yer, çevrenin yapılaşma tarzı, alt yapısı, ulaşım kolaylıkları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, emsallere göre konumu, boyutları, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, cephe sayısı, cephe uzunluğu, alım satım kolaylığı gibi etkenler, değerine etki eden faktörlerdir.
Yüzölçümü : 4.050,00 m2
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 162.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 12/11/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İSTANBUL İl, SİLİVRİ İlçe, DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köyü, ESKİDEĞİRMENKÖY KÖY İÇİ Mevkii, 9069 Parsel No , 800,00 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Davaya konu 9069 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmazın etrafında tarım arazileri ile çevrili olduğu , uzun zamandır ekilip- biçilmediği taşınmazın yanı başında hayvancılık işletmelerinin olduğu, taşınmazın düze yakın , killi -tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tek parça halinde olup taşınmaz üzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşma mevcut değildir. Dava Konusu taşınmaz mahalle merkezine uzaklığı 4,2 km, Değirmenköy Büyükçavuşlu yoluna 300 metre, Silivri Çorlu Karayoluna 5,8 km , kuş bakışı yaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Taşınmazın bulunduğu yer, çevrenin yapılaşma tarzı, alt yapısı, ulaşım kolaylıkları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, emsallere göre konumu, boyutları, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, cephe sayısı, cephe uzunluğu, alım satım kolaylığı gibi etkenler, değerine etki eden faktörlerdir.
Yüzölçümü : 800,00 m2
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 64.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydında "Beyan Diğer(Konusu: Afete maruz bölge) tarih:15/02/2018 Sayı:6691 Esas Başlama Tarih:12/02/2018, Bitiş tarih: 12/02/2018-Süre)" şeklinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12/02/2018 tarih ve 4278 Yevmiye sayılı şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/09/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 12/11/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2017 tarih ve 549908 sayılı yazıları ile "...Silivri İlçesi Değirmenköy mahallesi 6993, 7914, 9069 no’lu parsel sayılı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planıbulunmamakta olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Söz konusu parseller ve çevresinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz şeklinde düzenlenmiş olup 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parsellerde yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsellere imar durumu verilememektedir. Ayrıca 6993 parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır..." denilmiştir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR