AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık tarla (çoklu satış)

AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00827896
Şehir : Aksaray / Merkez
Semt-Mahalle : YEŞİLOVA KÖYÜ / YEŞİLOVA
: 21600
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 26.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2015/6 Satış
Muhammen Bedeli
:
129600 TL
Birinci Satış Günü
:
11.09.2018 10:10
İkinci Satış Günü
:
11.10.2018 10:10
Satış Yeri
:
Aksaray Adliyesi Mezat salonunda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKSARAY 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN-2015/6 SATIŞ

1 NO'LU TAŞINMAZIN,Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 623 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Senem köprüsü Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova kasabası Senem köprüsü mekviinde bulunan 623 sayılı parseldir. Parsel üzerinde ekin olmayıp sürülmüş boş haldedir.( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır),Yüzölçümü: 21.600,00 m2,Kıymeti: 129.600,00 TL,KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: Toprak ve Tarım Reformu Genel Müd. (3083 Sayılı Kanunun Kapsamındadır)
--------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN:Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 1257 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Koçaşyolu Mevkii, Aksaray Merkez Yeşilova kasabası 1257 parselbölünmüş olup, bir kısmında yonca diğer kısmı ise başka birşey ekilmesi için boş bırakıldığı görülmüştür. 9.200 m2 olup, tarla vasfındadır. Koçayolu mevkii olarak geçmektedir.Sulu Tarım arazisidir. ( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır),Yüzölçümü : 9.200,00 m2,Kıymeti: 110.400,00 TL,KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : Diğer : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 3083 sayılı kanunun kapsamındadır.
-----------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 1148 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova kasabası Köycivarı mevkii 1148 parselüzerindetek katlı konut olarak kullanılan ev ve bitişiğinde kerpiçten yapılmış mandıra vardır. Parselin çevrisi tel çit ile çevrilmiştir. 34 adet yeni dikilmiş fide 8 adet çam fidesi bulunmaktadır. Toplam 42 adet fide vardır mevkii olarak köy civari olarak geçmektedir. ( Taşınmaz üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır),Yüzölçümü: 3.300,00 m2,İmar Durumu : Yok Kıymeti 63.878,40 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler :Diğer : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 3083 sayılı kanunun kapsamındadır.
---------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN,Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 383 Ada, 2 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Aksaray merkez Yeşilova kasabası 383 ada 2 parsel sayılı taşınmaz konum itibariyle Koçaş mevkiinde koçaş işletmesinin arkasında yer almaktadır.5.443,08 m2'dir.Yüzölçümü: 5.443,08 m2
Kıymeti : 32.658,50 TL,KDV Oranı: %18
------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN: Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 4049 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova köy içi mevki 4049 parselin toplam alanı 600,00 m2 dirkasabanın yerleşim merkezindedir. Üzerindeher hangi bir yapı yoktur. imar içi yolları açılmış elektirikm, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri gelmiştir. Ulaşımı açılan asfalt yollardan sağlanmaktadır. kasabanın merkezinde olup, okul ve sağlıkkurumu gibi yapılara yakın konumdadır.Parsel içerisinde tek katlı ev olarak kullanılan yapılar vardır. Parsel sit alanı içerisinde olup Acem tepesinin eteğindedir. ( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır)Yüzölçümü : 600 m2 ,Kıymeti : 21.000,00 TL,KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1- 1710 Sayılı Kanunun 8.mad. gereğince Şerhlidir.2-2942 Sayılı Kamulaştırmakanununun 7.mad.
-----------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN: Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 4609 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Senemköprüsü Mevkii, Aksaray merkez Yelişova kasabası Senemköprüsü mevkiinde bulunda 4609 sayılı parsel sulama kanalının yanında olup, boş durumdadır. En az 5 senedir her hangi bir bir işlem yapılmamıştır. Konum İtirabiyleköyü yaklaşık 4 km. uzaklıkta olup, Aksaraya yaklaşık 10 km.uzaklıktadır. Cinsi tarla,vasfı meradır. Tapuda kavaklık geçsedevasıf olarak boş kullanılmaktadır.( Üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır),Adresi:Aksaray İl, Merkez İlçe, 4609 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Senemköprüsü Mevkii,Yüzölçümü : 2.347,00 m2
Kıymeti : 14.082,00 TL,KDV Oranı : %18
--------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN, Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 4046 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, YEŞİLOVA Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova kasabası Köyiçi 4046 parsel 196,00 m2 arsa Kasabanın yerleşim yerindedir.Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. İmar içi yolları açılmış , elektrik,su, ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerigelmiştir. Ulaşımı açılan asfalt yollardan sağlanmaktadır.kasabanın merkezinde olup, okul ve sağlıkkurumu gibi yapılara yakın konumdadır. Parsel içerisindetekkatlı ev olarak kullanılan yapılar vardır. Parsel sit alanı içerisindeolup, Acem tepesinin eteğindedir. İmar durumu bitişik nizamiki katlıdır. ( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır.),Yüzölçümü 196,00 m2,Kıymeti : 6.860,00 TL.KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler :1-1710 Sayılı Kanunun 8.mad. gereğince Şerhlidir. 2-2942 Sayılı Kamulaştırmakanununun 7.mad.
------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN, Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, 256 Ada, 1 Parsel, YEŞİLOVA Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova kasabası 256 ada 1 nolu parsel toplam 91 m2 olup, kasabanın yerleşim merkezindedir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. İmar içi yolları açılmış, elektrik,su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmeti gelmiştir. Ulaşım açılan asfalt yollardar sağlanmaktadır.parsel içinde tek katlı ev olarak kullanılan yapılar vardır. Parsel sit alanı içerisinde oup, Acem tepesi olarak tabir edilen bölgeninbitişiğindedir. İmar durumu bitişik nizam iki katlıdır. Parselin alım satım değeri 3.185,00 TL'dir.( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacatır.),Yüzölçümü: 91 m2Kıymeti : 3.185,00 TL,KDV Oranı : %18, Kaydındaki Şerhler : 1710 Sayılı Kanunun 8.mad. gereğince Şerhlidir.
--------------------------------------------------------------------------------------------

9 NO'LU TAŞINMAZIN, Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 4610 Parsel, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, Senemköprüsü Mevkii, Aksaray merkez Yeşilova kasabası Senemköprüsü mevkiinde bulunan 4610 parselsayılı taşınmazyaklaşık 5 yıldır boş olduğu, her hangi bir işlem yapılmadığı, Konum itibariyleköyü yaklaşık 4 km. uzaklıkta olduğu, Aksaraya yaklaşık 10 km uzaklıkta olduğu Cinsi tarla , vasfında meradır. Tapuda kavaklık geçsede vasıf olarak boş kullanılmaktadır. ( üzerindeki şerh ve beyanlarla satılacaktır.),Yüzölçümü 323,00 m2 , Kıymeti:1.938,00 TL,KDV Oran:%18, Aksaray ili 1. Sulh Hukuk Mahkemesince satışına karar verilen, yukarıda yazılı buluna taşınmazların, KDV % 18 olarak, Aksaray Adliyesi Mezat salonunda 1.satış 11/09/2018 günü 10:10 - 10:15 arası, 2.satış günü 11/10/2018 günü 10:10 - 10:15 arası satılacaklardır.

Birinci arttırmanını yirmi gün öncesinde, artırma tarihiden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilecektir. Birinci arttırmada tahmin edilen kıymetin %50'ını ve satış masrafını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verebilecektir. Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde aynı yerde ikinci artmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada % 50'sini ve satış masrafını geçmek şartı ile ihale olunur. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıdaki satış sayılı dosyaya müracaat etmeleri % 20 teminatı vardır.

İş bu gayrimenkulün açık arttırma ilanı, tüm taraflara tebligat yerine geçmek üzere, ayrıca gazete ilanı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR