TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık tarla (çoklu satış)

TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806832
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Semt-Mahalle : KARACAKILAVUZ MAH. / KARACAKILAVUZ
: 3000
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7 Satış
Muhammen Bedeli
:
90000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.07.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
16.08.2018 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No: 2018/7 Satış

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi Top Koru Mevkiinde kain; 9151 Parsel nolu, 3.000 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasıflı taşınmaz 90.000,00.-TL muhammen bedel ile satışa çıkarılmıştır.
Taşınmaz dosyamızdan satışa arz edilen ve aşağıda yazılı 9717 parsel nolu taşınmaza bitişik olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mahalle merkezine 500 mt. mesafede olup, tarla vasıflıdır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 16/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Tekirdağ 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası (Köprübaşı Mevkii)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, Köy içi Mevkiinde kain; 9717 Parsel nolu, 3.460 m2 yüzölçümlü "BAHÇELİ İKİ KERPİÇ EV VE AHIR" vasıflı taşınmaz, 294.100,00-TL muhammen bedel ile satışa çıkarılmıştır.
Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında bahçeli iki kerpiç ev ve ahır vasıflı kayıtlı ise de; taşınmazın üzerindeki yapılar ekonomik ömürlerini tamamladığından herhangi bir ekonomik değerleri yoktur. Taşınmaz yola cepheli olup, köy içi mevkiinde kalmaktadır. Taşınmazın çevresinde bahçeli, iki katlı mesken nitelikli yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz mahalle merkezine 500 mt. mesafede olup, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hafif eğimli topoğrafyaya sahiptir.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 16/08/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Tekirdağ 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası (Köprübaşı Mevkii)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları,
İşbu ilan tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.16/05/2018 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR