BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık tarla (1/8 hissesi)

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875730
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Semt-Mahalle : AHMEDİYE MAH. / TEPECİK
: 11063
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/8 VESAYET SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
622326 TL
Birinci Satış Günü
:
04.12.2018 13:20
İkinci Satış Günü
:
31.12.2018 13:30
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/8 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Ahmediye Mah., Şarap Yolu Mevkii, 16 cilt, 1521 sayfa nolu, 1006/C Parsel Sayılı, 11.063,57 m2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın (403315551 Sistem nolu) 1/8 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada mevcut 15/02/2018 tarihli Mahkeme bilirkişi raporunda "İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Ahmediye Mah., Şarapyolu Mevkii 1006C parsel sayıda kayıtlı ve hali hazır durumu itibariyle tarla olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yer itibariyle etrafında herhangi bir yapılaşmanın olmadığı, Göl manzarlı, Çatalca yolu kenarında, Tem oto yol bağlantısına yakın (100.00 m) konumundadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü' nün02/10/2018 yazısında; Büyükçekmece İlçesi, Ahmediye Mah. 1006C parsel sayılı taşınmazın "Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında kalmakta olup, Uygulama İmar Planı Kapsamı dışındadır." Denilmektedir.
Kıymeti : 622.326,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre belirtme.
1. Satış Günü : 04/12/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 31/12/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. 622.326,00 TL ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. İhale hakim onayı ile tamamlanır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR