KAYSERİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık tarım arazisi (çoklu satış)

KAYSERİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805447
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2017/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
202800 TL
Birinci Satış Günü
:
19.06.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
19.07.2018 14:00
Satış Yeri
:
2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı KOCASİNAN / KAYSERİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Kocasinan İlçesi, Güneşli Mah. Kovalık Mevkii, 1020 Parsel,
Adresi :Taşınmaz Kayseri ili Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi Kocalık mevkiinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 16.900 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 202.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Taşınmazın Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz %1-2 eğimli, kumlu-killi tın toprak yapısına sahip sulanabilme imkanı bulunan tarım arazisi niteliğindedir."
1. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/07/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı KOCASİNAN / KAYSERİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Kocasinan İlçesi, GÜNEŞLİ Mahalle/Köy, Köyönü mevkii, 1150 Parsel,
Adresi : Taşınmaz Kayseri ili Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi Köyönü mevkiinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 1.480 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 69.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Taşınmazın Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz %1-2 eğiimli kumlu-killi tın toprak yapısına sahip sulanabilme imkanı bulunan bağ niteliğindedir."
1. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 19/07/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı KOCASİNAN / KAYSERİ
SATIŞ ŞARTLARI :
1-) Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili Taşınmazın ihalesi 19/06/2018 günü Saat 14:00’den - 14:15’a kadar Kayseri Adliyesi, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19/07/2018 Günü aynı yer ve saatlerde taşınmazlar ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 19/07/2018 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032683 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2017/13 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunan Kayseri Vakıfbank Merkez Şubesi (Şube Kodu :033) nezdindeki TR 6000 0150 0158 0073 0076 4972 IBAN numaralıhesabakatılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler iseTeminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkuller üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR