KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık arsa, tarla ve kerpiç ev (çoklu satıştır)

KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875427
Şehir : Kırşehir / Merkez
Semt-Mahalle : KAYABAŞI MAH. / ÇARŞI
: 300
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2017/35 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
226500 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2019 09:00
İkinci Satış Günü
:
26.03.2019 09:00
Satış Yeri
:
KırşehirAdliyesi Satış Salonunda (Kırşehir SHM yazı işleri müdürü odası veya SHM duruşma salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi,mevkii, miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında KırşehirAdliyesi Satış Salonunda (Kırşehir SHM yazı işleri müdürü odası veya SHM duruşma salonu) 26.02.2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50'sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 26.03.2019 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel: Miktarı: Mu.Bedeli: Satış Saati:
Kırşehir,Merkez, Kayabaşı Mah. ARSA 5538-9 300 m2 226.500,00 TL 09.00-09.10
Kırşehir,Merkez, Kayabaşı Mah. ARSA 5538-10 223 m2 111.500,00 TL 09.10-09.20
Kırşehir,Merkez, Kayabaşı Mah. Kerpiç Ev 5538-11 315 m2 162.800,00 TL 09.20-09.30
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 107-9 20.008,68 m2 22.009,55 TL 09.30-09.40
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 108-16 15.204,72 m2 16.725,20 TL 09.40-09.50
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 147-28 15.694,64 m2 18.833,60 TL 09.50-10.00
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 152-49 7.243,61 m2 7.968,00 TL 10.10-10.20
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 152-62 16.503,51 m2 16.503,50 TL 10.20-10.30
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 264-18 18.098,98 m2 21.718,80 TL 10.30-10.40
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, Tarla ve Bağ 264-67 5.412,59 m2 13.790,15 TL 10.40-10.50
Kırşehir,Merkez, Karalar Köyü, TARLA 273-45 12.465,83 m2 26.295,30 TL 10.50-11.00

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan 00158007290495681 nolu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (elden verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir)veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Kırşehir, Merkez, Kayabaşı Mah. 5538 ada 9 parsel üzerinde iki katlı ev ve çeşitli ağaçlar olup imar parselidir. 5538 ada 10 parsel üzerinde 5538 ada 11 parsel üzerinde bulunan kerpiç evin bir bölümü olup imar parselidir. 5538 ada 11 parsel üzerinde kerpiç ev ve ağaçlar olan imar parselidir. Karalar Köyünde bulunan taşınmazlar kuru tarım arazisidir. Karalar Köyü 273 ada 45 parsel ve 264 ada 67 parsel üzerinde çeşitli ağaçlar bulunmaktadır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR