KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kulu Belediyesi'ne ait taşınmazlar satılacaktır (çoklu satış)

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114716
Şehir : Konya / Kulu
Semt-Mahalle : KÖMÜŞİNİ MAH. / KULU
: 13244
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait listede nitelikleri yer alan taşınmazların satışına ait ihale
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan taşınmazların satışına ait ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 2. İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO. MAHALLE NİTELİK ADA PARSEL ALAN
(M2)
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 Kömüşini Köyü Arazi 104 101 13.244,85 22.516,25 675,50 23.01.2020 14:00
2 Kömüşini Köyü Arazi 104 102 11.068,51 18.816,47 564,50 23.01.2020 14:10
3 Kömüşini Köyü Arazi 104 103 12.431,57 21.133,67 634,50 23.01.2020 14:20
4 Kömüşini Köyü Arazi 104 104 319.058,51 542.399,47 16.272,00 23.01.2020 14:30
5 Kömüşini Köyü Arazi 104 105 48.536,96 82.512,83 2.475,50 23.01.2020 14:40
6 Kozanlı Mah. 1 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 14:50
7 Kozanlı Mah. 2 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 15:00
8 Kozanlı Mah. 3 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 15:10
9 Kozanlı Mah. 4 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 15:20
10 Kozanlı Mah. 5 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 15:30
11 Kozanlı Mah. 6 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 15:40
12 Kozanlı Mah. 7 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 11:50
13 Kozanlı Mah. 8 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 16:00
14 Kozanlı Mah. 9 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 16:10
15 Kozanlı Mah. 10 Nolu Dükkan (Sanayi Binası ve Arsa Payı) Dükkan 160 95 48,52 20.000,00 600,00 23.01.2020 16:20
16 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 13 1139,21 91.136,80 2.735,00 23.01.2020 16:30
17 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 14 1139,21 91.136,80 2.735,00 24.01.2020 14:00
18 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 15 1139,21 91.136,80 2.735,00 24.01.2020 14:10
19 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 16 1139,21 91.136,80 2.735,00 24.01.2020 14:20
20 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 17 1139,21 91.136,80 2.735,00 24.01.2020 14:30
21 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 18 1147,89 91.831,20 2.755,00 24.01.2020 14:40
22 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 21 1285,00 102.800,00 3.084,00 24.01.2020 14:50
23 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 22 1276,22 102.097,60 3.063,00 24.01.2020 15:00
24 Kemaliye Mah. (Katır) Arsa 762 23 1293,77 103.501,60 3.105,50 24.01.2020 15:10
25 Yeşiltepe Mah. Arsa 124 1 3557,72 21.346,32 640,50 24.01.2020 15:20
 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 20,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İstekliler birden fazla bağımsız bölüm için teklif verebilirler. İhalede her bağımsız bölüm için ayrı ayrı teklif verilecektir,

 2. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne her bir satış konusu taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Kimlik fotokopisi

 • Şartname bedeli makbuzu

 • Geçici Teminat

 • Yerleşim Yeri Belgesi

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi

 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR