KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köyceğiz Gelişim'de bulunan narenciye bahçesi satılacaktır

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01103808
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Semt-Mahalle : GELİŞİM MAH. / KÖYCEĞİZ
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 20.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köyceğiz Belediyesi Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

“KÖYCEĞİZ BELEDİYESİNDEN İHALE İLANI”

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.N Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Belediye
Hissesi
Cinsi Tahmin Edilen
Bedel
Geçici Teminat
Bedeli(TL)
İhale Tarihi ve
Saati
1 Gelişim Mah. 98 87 54,00 Tam Narenciye
Bahçesi
18.900,00-TL. 600,00-TL. 08/01/2020
15:00

1-Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde yukarıdaki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen Belediyeye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Köyceğiz Belediyesi Makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinden 1 saat öncesine kadar;
a-Tebligat için adres beyanı,
b-Kimlik fotokopisi,
c-Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,
d-Şirketler için ticari sicil kayıt belgesi, yetki belgesi ve imza sirküsü(aslı)
e-Şartname alındı makbuzu (aslı)
f-Geçici teminat makbuzu (aslı)
g-Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (aslı)
h- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur belgesi (aslı)
ı-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum,
aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılıp, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad
yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-İlanen duyurulur. 18/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR