KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Körfez/Cumaköy'de 5.250 m² tarla icradan satılıktır

KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181213
Şehir : Kocaeli / Körfez
: 5250

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/108
Muhammen Bedeli
:
446,250 TL
Birinci Satış Günü
:
09.09.2020 16:00
Satış Yeri
:
Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KÖRFEZİCRA DAİRESİ
2019/1018 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, 0 Ada, 4357 Parsel, CUMAKÖY Mahalle/Köy, Köyüstü Mevkii, Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Çıraklı mahallesi, Akçalar mevkii, Dış kapı no:15 olan yapının 20 metre batısında konumludur. Satışa konu taşınmazın kuzeyinde kadastro yolu, doğusunda 4356 parsel, batısında 4358 parsel, güneyinde 3396 parsel bulunmaktadır. Taşınmaz Himmetli mahallesi merkez camisinin 385 metre kıuzey-batısında, Çıraklı mahallesi merkezinin 1670 metre doğusunda, Çavuşoğlu mahallesi merkezinin 1740 metre güney-doğusunda konumlu olup Akçalar Mevki yoluna cephelidir. Tarif olarak; Himmetli mahallesi merkezinde bulunan merkez caminin önünden Akçalar mevki yolunda kuzey-batı yönde 385 metre devam edildiğinde yolun sol tarafında taşınmaza ulaşılır. Meskûn alanda olup çevresinde az yoğunlukta köy içi konut yapılaşmaları mevcuttur. Meskun alanda olmasından ve köy merkezine yakın konumlu olduğundan ulaşım imkanları bakımından ortalama durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı az eğimli olup parselin geometrik şekli çeşitkenar formdadır. Parsel hâlihazırda boş konumdadır. Olduğu gibi bırakılan kadastro parselidir. Keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat ve ziraat faaliyetine rastlanmamıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın kamu eline geçmiş yola cephesi bulunmaktadır.
(Daha önceden dosyamızdan satışı hazırlanarak satış günü olarak 1.gün 11/03/2020 saat: 15.00-15.05 ve 2.gün 21.04.2020 aynı saat olarak belirlenip ilan edilmiş 1.ihale gününde alıcı çıkmadığından 2.ihale günü taşınmazın satışı bırakılmıştır.İİK.nın 330 maddesi gereği satış düşürülmüştür. Müdürlüğümüz dosyasından 11.03.2020 tarihinde usulüne uygun 1.ihalenin yapıldığı alıcı çıkmadığından Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı' nın 18.06.2020 tarih ve 86420598-428/3900 satış işlemleri konulu yazısı gereği taşınmaz satışı için sadece 2.ihale satış günü verilmiştir.)
Adresi : Körfez / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.250 m2
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı “ Diğer Tarım Alanı ” bir kısmı “ Mutlak Tarım Alanı “ kullanımında kalmaktadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Kadastro yoluna cephesi olması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınacak görüş doğrultusunda İnşaat Alanı Katsayısı E:%5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanı toplamı hiçbir koşulda 250 m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6,50 metreyi geçmemek, 2 katı aşmamak, yoldan 10,00 metre parsel sınırlarından 5,00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı mevcut değildir.
Kıymeti : 446.250,00 TL
KDV Oranı : Satış günü yürürlükte olan KDV oranı uygulanacaktır.
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır.DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 15.şube Müdürlüğünün 19.11.2018 tarih 791901 sayılı yazısı ile 17.02.2019 da dolacak süre 5 yıl daha uzatılmıştır.Başkaca şerhler dosyada mevcut.
2. Satış Günü : 09/09/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1018 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR