KÖRFEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Körfez/Belen'de 4440 m2 tarla mahkeme kararı ile satılıktır

KÖRFEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01002803
Şehir : Kocaeli / Körfez
: 4440
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 27.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
266,400 TL
Birinci Satış Günü
:
08.07.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KÖRFEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, 1841 Parsel, BELEN Mahalle/Köy,Kocaeli İli, Körfez İlçesi, BelenKöyüKoz Pınarımevkiinde bulunan1841 parsel sayılı ?TARLA? vasıflı taşınmaz ile ilgiliKocaeli İli, Körfez İlçesi, BelenKöyüKoz Pınarımevkiinde bulunan1841 parsel sayılı ?TARLA? vasıflı taşınmaz ile ilgili İmar Palanında kısmen orman alanında kısmen de diğer tarım alanında kaldığı belirtilmektedir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde dava konusu taşınmazın ?Tarım Parseli? olduğu anlaşıldığı, parselinBelen Mahallesi ile Körfez İlçesinin diğer Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan karayolunun batı yönünde kaldığı, karayolu ile arasında tescilsiz alan bulunmakta olup, ulaşım sorunununolmadığı, Belen Mahallesi yerleşim merkezine tahminen 7-8km uzaklıkta olduğu, üzerinde ekili veya diki tarımsal bitkininbulunmadı , toprak yapısınınverimsizolduğu ve uzun zamandırtarımsal faaliyette bulunulmadığı, üzerinin doğal çayır bitki örtüsünün olduğu bazı kesimlerinde çalıların bulunduğu,1841 parselingüney yönündebulunan1840 numaralı komşu parselinin güney tarafında kalan 1839 parselde sınır parselde hayvancılık faaliyetinde bulunulmak üzere yapıların olduğukomşu parsellerinde tarımsal faaliyette bulunulmadığı , evresinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan su kaynağının olmadığı, batı yönüne doğru tahminen % 2-12 eğime sahip olduğu tespit edildiği anlaşılmıştır.
Adresi : Kocaeli İl, Körfez İlçe, 1841 Parsel, BELEN Mahalle/Köy,Kocaeli İli, Körfez İlçesi, BelenKöyüKoz Pınarımevkii
Yüzölçümü : 4.440,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 266.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Koz pınarı Mevkii 1841 Parsel sayılı taşınmaz 4440 metrekare
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR