ANTALYA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konyaaltı/Üçoluk'ta tarım arazisi icradan satılıktır (Hisseli satış)

ANTALYA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00920726
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Semt-Mahalle : ÜÇOLUK MAH. / ARAPSUYU
: 27354
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 27.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/3283 Esas
Muhammen Bedeli
:
519,290 TL
Birinci Satış Günü
:
31.01.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
28.02.2019 14:30
Satış Yeri
:
ANTALYA 13. 14. 15. 16 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
13. İCRA DAİRESİ

2013/3283 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Konyaaltı İlçe, 225 Ada, 118 Parsel, ÜÇOLUK Mahalle tarla niteliğinde 1/8 hisseli taşınmaz,
TAŞINMAZIN POSTA ADRESİ:Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Üçoluk Mahallesi 225 Ada, 118 Parselin posta adresi; Üçoluk Mahallesi, Havutönü Mevkii Konyaaltı / ANTALYA adresidir.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:Antalya Konyaaltı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan şifai bilgiye göre kıymet takdirine esas Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Üçoluk Mahallesi 225 Ada, 118 Parselin 1 / 25000 ve 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planının olmadığı, tarımsal nitelikli tarla olduğu öğrenilmiştir.
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Dosyada bulunan Konyaaltı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 1482E.2167338 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen tapu kaydına göre, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Üçoluk Mahallesi 225 Ada, 118 Parsel 27.354,77 M2 yüz ölçümlü olup, ana taşıyıcı niteliği tarladır. 1 / 8 hissesine karşılık gelen 3.419,35 M2? si borçluadına tescillidir
TAŞINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU:Kıymet takdirine esas 225 Ada 118 Parselin bazı merkezlere kuş uçumu mesafesi; Hisarçandır- Altınyaka asfaltına 4000,00 metre, Konyaaltı İlçe Merkezine 34000,00 metre, Antalya İl Merkezine 44000,00 metre mesafededir.
KONYAALTI İLÇESİ, ÜÇOLUK MAHALLESİ, 225 ADA, 118 PARSELİN VASIF VE ÖZELLİKLERİ: Kıymet Takdirine konu taşınmaz tapuda cinsi Tarla olarak kayıtlıdır. Taşınmazın toprakları yerinde oluşmuştur gri renkli, killi-tın bünyede,sığ profile sahip, geçirgenliği orta, eğimi çok yüksek %15-20 meyilde olan topraklardır.Sulanma imkânı yoktur. Taşlılık problemi de vardır. Bu haliyle Tarım toprağı özelliklerini taşımamaktadır.Bugüne kadar üzerinde tarım yapılmamıştır. Ham toprak halindedir. Üzerinde maki bitkileri vardır. Arazinin Kadastral yolu yoktur.
GAYRİMENKULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: Kıymet takdirine konu teşkil eden Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Üçoluk Mahallesi 225 Ada, 118 Parsel bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, imarının olmaması, denize, alışveriş merkezlerine semt pazarına, köy yerleşim alanına, Konyaaltı İlçe merkezine, Antalya merkeze, otogara ve havaalanına, olan mesafesi gibi değerine etki eden faktörler ile emsal karşılaştırmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında M2 rayiç bedeli 15,00.-TL olarak takdir edilmiştir. Parselin Değeri: 27.354,77 x 15,00 = 410.321,55.-TL olmaktadır. Borçluın hissesine düşen tutar 3.419,35 x 15,00 = 51.290,25.-TL dir.
İİİK Madde 127gereği "İlanınbirersuretiborçluyavealacaklıyavetaşınmazıntapusicili nekayıtlıbulunanilgililerinintapudakayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleritebligatadresleriolarak kabuledilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkikiyapılmaz, gazetedeveya elektronik ortamdayapılan satış ilanı tebligat yerine geçer "
Yalnız borçlunun 1/8 hissesi satılıktır.
Yüzölçümü : 27.354,77 m2
Kıymeti : 51.290,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 31/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ANTALYA 13. 14. 15. 16 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3283 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR