KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Selçuklu'da 13.435 m² tarla ihaleyle satılacaktır

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046790
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : TÖMEK MAH. / BOSNA
: 13435
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SABAH 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesinde Ankara şosesi mevkiinde, L 29 d -24a pafta Cilt:1 sayfa 2 de kayıtlı bulunan 29776 ada 16 parsel sayılı, 13.435,30 m2 alanlı taşınmaz, tarla vasfındadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İCRA DOSYA NO :2000/2723 (şartnamede numaraları belli olan 35 dosya) sayılı dosyadan satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesinde Ankara şosesi mevkiinde, L 29 d -24a pafta Cilt:1 sayfa 2 de kayıtlı bulunan 29776 ada 16 parsel sayılı, 13.435,30 m2 alanlı taşınmaz, tarla vasfındadır.
İMAR DURUMU : Değer tespiti istenen Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29776 ada 16 nolu parsele ait, Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih 1669 sayılı imar durum belgesine göre, Konya Büyükşehir Belediyesinin 15.07.2016 tarih 2016/791 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Ticaret Alanı, Yeşil Alan ve Yol sahasına isabet ettiği belirtilmiştir.Mevcut İmarın Selçuklu Belediye Meclisinin 16.12.2011 tarih 732 sayılı kararı ile tadilatının yapıldığı, üzerindeki binanın 1998 tarih 7/16 sayılı inşaat ruhsatı bulunduğu belirlenmiştir. Plan notlarında;Sanayi alanlarında TAKS:0.30, KAKS:0.60,Yapı yüksekliklerinde Hava Mania kriterlerine uyulacaktır,Mevzii olarak planlanmış ve ruhsat almış 20000 m2 nin altındaki parsellerde 20000 m2 ye bir tesis şartı aranmayacaktır,Akaryakıt istasyonlarında mevzii planla ve plan değişikliği ile LPG istasyonu ilave edilmiş tesislerin plan kullanımları 1/1000 ölçekli imar uygulama planında devam ettirilecektir denilmektedir.
ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ : Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesinde 29776 ada 16 nolu parselin tapu kaydında tarla olarak belirtilen vasfının zeminde kaybolduğu tarla olarak kullanılmadığı, parselin imar uygulaması ile park ve yola terk işlemi yapılmadığı, halen gayrimenkul üzerinde işletme ve imalat binalarının olmasına rağmen tapuda bu binalara ait vasıf değişikliği yapılmadığından hala tapuda cinsinin tarla olduğu belirlenmiştir.
Taşınmaz Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No:301 Selçuklu/Konya adresinde güneydoğusu Konya Ankara Şosesine cepheli olup ulaşımı bu yoldan sağlanmaktadır.
Taşınmazın üzerindeki mevcut bina ve muhdesatların ölçülmesi neticesinde;

  • Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak A harfi ile gösterilen 2313.63 m2 alanlı fabrika binası

  • Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak B harfi ile gösterilen 108.99 m2 alanlı 2 katlı idari bina

  • Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak C harfi ile gösterilen 6.93 m2 alanlı güvenlik kulubesi mevcuttur.

  • Ayrıca taşınmazın etrafı 260.24m uzunluğunda duvar,

  • 25 yaşlarında 1 adet kayısı ağacı, 20 yaşlarında 1 adet kavak ağacı, 5 yaşlarında 2 adet vişne ve kiraz fidanı, 1 adet 15 yaşlarında erik ağacı, 1 adet 15 yaşlarında dut ağacı, 1 adet 15 yaşlarında dişbudak ve peyzaj değeri olan S.Ardıcı, Sedir, Gül, A. Dikeni, Leylak, Mazı bulunmaktadır.

Taşınmaz üzerindeki fabrika binasında üretim yapılmadığı fiilen çalışılmadığı, idari büroda çalışan olmadığı aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.Taşınmazın bitişik mücavirleri halen tarla olsa da Nazım İmar Plan hükümlerine göre 1/1000 ölçekli mevzi İmar Uygulama Planları yaptırılarak Sanayi ve ticari amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Taşınmazın 3km güneydoğusunda Tömek Mahallesi meskun sahası, 4.5 km batısında T.C.D.D.Y Konya Ankara Hızlı tren hattı ve Aşağı Pınarbaşı Mahallesi meskun sahası, 1.5 km güneybatısında Ankara Caddesi ile Tömek Mahallesi Meskun sahasına giden KocaYusuf Caddesinin kesiştiği yol kavşağı ile Matlı Yem Fabrikası mevcuttur. Parsel 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Girişi olan Evrenköy Caddesine 8km, Konya Havaalanına 9.5km, Şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına uzaklığı 26 km dir. Fabrika binası çelik konstrüksiyon taşıyıcılı olup çatısı ve yan duvarları sandviç panel ile kapatılmıştır. Fabrika zemini beton kaplıdır. Çatı kaplamasının altında radyant ısıtıcılar ve aydınlatma sistemi mevcuttur. Kapıları ve pencereleri demir doğramalı olarak yapılmıştır. Bina içerisinde zeminler seramik kaplamalı, duvarlar alçı sıvalı ve plastik boyalı, merdiven basamakları mermer kaplamalı, çalışma ofislerinin bölücüleri alüminyum doğramalı camlıdır. Tavanda aydınlatma armatürleri mevcuttur. Bina genel olarak aktif biçimde kullanılma imkanı bulunmaktadır.Ankara yolundan taşınmaza girişte kapının solunda bulunan yapı profil taşıyıcılı, kapısı ve penceresi alüminyum doğramalı tek katlı ve tek gözlü basit güvenlik yapısıdır. Taşınmaza demir kapıdan girişten itibaren fabrika binasına ve idari binaya kadar olan alanda zeminde beton parke kaplama imalatı yapılmıştır.Parsel çevresinde beton ihata duvarı mevcuttur.Fabrika ve idari binanın ön cephesinde kalan alanda bir kısım peyzaj çalışması yapılmış fakat yapılan çalışmalar ve yetiştirilen bitkiler tam olarak korunamamıştır. Bahçe kısmı bakımlı değildir.Konya Büyükşehir Belediyesinin 15.07.2016 tarih 2016/791 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında taşınmazın bulunduğu mahal, Ticari ve Sanayi Bölgesinde kalması nedeniyle taşınmazlara olan talep ve talebe bağlı olarak değer artışı yüksek olmuştur.Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29776 ada 6 nolu parselde kayıtlı 13.435,30 m2 alanlı tarla vasfındaki taşınmaz üzerindeki idare binası, fabrika binası, bekçi kulübesi, ihata duvarı, ağaçlar (fabrika içindeki makineler, ekipmanları, elektrik pompaları hariç) ve müştemilatın tamamının, yapılarda kullanılan malzemeler, yapı özellikleri, yıpranma payı, taşınmazın mevkii, konumu, alanı, imar durumu, hali hazır kullanım şekli, ulaşım durumu, mevcut ekonomik şartlar, kiralanmaları halinde getirebilecekleri kira geliri, satışın ihale yoluyla yapılacak olması gibi değerlerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde bulunan ve benzer özelliklere sahip taşınmazların alım satım rayiçleri üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak toplam değeri 2.450.000,00 TL (İkimilyondörtyüzellibinTürklirası) olarak belirlenmiştir.Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29776 ada 6 nolu parsel iyi seviyede satış kabiliyetine ve talep görme durumuna sahiptir.
Değer tespiti piyasadaki alım-satım rayiçlerine göre taşınmazın satışına esas satış bedeli (2.450.000,00 TL) muhammen bedelle (%7,5 pey akçesi 183.750,00.-TL) aşağıda yazılı yer, gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:1-Birinci açık artırma 08.10.2019 günü, saat 10:00-10:05 arasında Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 15.10.2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’i + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin % 7.5 pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen ve satış komisyonunca da uygun görülmesi halinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.(Komisyon mehil süresini gerekli şartlarda uygun görmediği hallerde satış peşin yapılır)
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan %5 yasal faiz üzerinden mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
7-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunur.
8-Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulun mülkiyetini iktisap etmiş olacağından, gayrimenkul de kiracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlerine göre tahliye alıcı tarafından yapılacaktır.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce konulan 20.02.2014 tarih 6973 yevmiyeli " 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır." belirtmesi bulunmaktadır.
11- Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29776 ada 16 parsel cebri satış olduğundan ifraz ve hisselendirilmeden satışında 6537 sayılı kanun ile değişikliğe uğrayan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Sakınca bulunmamaktadır.( 31.12.2014 tarihli 29222 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının2. Maddesinin (ı) bendinde “Tarımsal arazilerde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın, rehin ipotek ve haciz gibi nedenlerle cebri satış yapılabilir” maddesine istinaden taşınmazın satışı yapılacaktır
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2000/2723 (şartnamede numaraları belli olan 35 dosya) sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR