KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Obruk Mahallesi'nde tarla icradan satılıktır

KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890330
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : OBRUK MAH. / KARATAY
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6495 Esas
Muhammen Bedeli
:
424,000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.12.2018 14:40
İkinci Satış Günü
:
17.01.2019 14:40
Satış Yeri
:
AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD.KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ
2018/6495 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 648 Parsel, OBRUK Mahalle/Köy, KAKYERİ Mevkii, İhaleye konu taşınmaz Tapu'da ise Konya İli, Karatay ilçesi Obruk mahallesi, Kakyeri mevki, cilt 630 sayfada kayıtlı , 648 parsel numaralı, tarla vasfında, 106.000,00 m2 yüzölçümü ile 1/2 hissesi (53.000,00m2) Emine ÇUHADAR: Mehmet kızı adına müştereken kayıtlıdır.Kıymet takdirine konu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı emlak ve İsti Müdürlüğünün 07.08.2018-E.10427 sayılı imar durum belgesine göre 1/25.000 ölçekli Nazım planında Tarım Arazisi alanına isabet etmektedir. Taşınmaz her hangi bir arazi düzenlemesi uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir. Plan notunda Bakanlar Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 10001 sayılı kararnamesi ile Büyük Ov koruma alanında kalmaktadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünden görüş alınması ile yapılaşmaya gidilebilir.İhaleye konu Karatay ilçesi Obruk Köyü 648 nolu parsel güncel olarak Kak Yeri mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmaz Obruk köyünden Pirikuyusu yaylasına giderken 1.66 km batıda bulunmaktadır. Taşınmazın haritasında yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde su kuyusu, ağaç ve sabit yapı bulunmamaktadır. Kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibarı ile üzerinde kısmen dane mısır ekilidir. Makineli tarıma elverişlidir. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir. Taşınmazın çevresinde tarımsal! |faaliyetler yapılmaktadır.Konya İli Karatay İlçesi Obruk köyü 648 nolu parselin mahallinde yapılan incelemede taşınmazıh üzerinde halihazırda de mısır ekili görülmüştür. Sulanabilen ve sulu şartlarda mısır, buğday, şekerpancatı | ve yağlık ayçiçeği münavebesi yapılabilen bir taşınmazdır. Topoğrafik açıdan eğimi Yo 0-2 ( düz-düze yakın ve hafif eğim) dür. Toprak derinliği derin (90cm * ) killi tınlı, drenaj, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Yerleşim birimlerine ulaşıni kolaydır. Taşınmaz komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal üretim şekli bakımındari benzer özellikler göstermekte ve mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.İhalesi yapılacak taşınmazın yaklaşık 8,00 TI/m2 olacaği, kanaatiyle;Buna göre; borçlunun 1/2 hissesine isabet eden ? (53.000,00 m? X 8,00 TIL/m2 )- 424.000,00 TL.olarak değeri tespit edilmiştir.
Adresi : Konya İli, Karatay ilçesi Obruk mahallesi, Kakyeri mevki, cilt 630 sayfada kayıtlı , 648 parsel numaralı,
Yüzölçümü : 106.000 m2
Payı : 1/2
İmar Durumu : imar durum belgesine göre 1/25.000 ölçekli Nazım planında Tarım Arazisi alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 424.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyada bulunan tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır.
1. Satış Günü : 20/12/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 17/01/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD.KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6495 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR