KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Meram'da tarla icradan satılıktır

KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961063
Şehir : Konya / Meram
: 15731
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9014 Esas
Muhammen Bedeli
:
377,552 TL
Birinci Satış Günü
:
09.05.2019 14:10
İkinci Satış Günü
:
13.06.2019 14:10
Satış Yeri
:
KONYA ADALET SARAYI, B BLOK, ZEMİN KAT, MEZAT SALONU, KARATAY / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ
2018/9014 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 39066 Ada, 36 Parsel, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 31462,73 Nolu Bağımsız Bölüm İhaleye konu taşınmaz Tapu'da ise Konya İli Meram ilçesi Çarıklar mahallesi, Çatak mevkii,5 cilt 995 sayfada kayıtlı M29d12b1c, m29d12b4b Pafta, 39066 ada 36 parsel numaralı, Tarla vasfında 31.462,73 m² yüzölçümü ile 1/2 (15.731,37 m²) hissesi Habibe AHARLILI: İbrahim kızı adına diğer hissedarlar adlarına müştereken kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmazın şerhler/Beyanlar hanesinde Alacaklı Tarım Kredi Kooperatifinin ipotek şerhi bulunmaktadır.İhaleye konu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih, E.12506 sayılı yazıları eki imar durum belgesine göre,taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarım Alanı Sulama alanı sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması görmemiş, kadastro parselidir.Kıymet takdirine konu Meram ilçesi Çarıklar mahallesi 39066 ada 36 nolu parsel güncel olarak Çarıklar mahallesinin güneyinde Çatak mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde şeker pancarı ekili olup hasatı yapılmaktadır. Güneyinde bulunan tarla yoluna ve doğusunda bulunan Bozkır caddesine cepheli konumdadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Ulaşım buradan sağlanmaktadır. Taşınmaz topoğrafik olarak düz konumdadır. Komşu parseller ile teknik olarak benzer özelliğe sahiptir. Taşınmaz Çarıklar yerleşim yerine yakındır. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak, yerleşim yerlerine, sanayi bölgelerine,sosyal donatı alanlarına, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, resmi kurumlara ve şehir merkezine uzak konumdadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı yoktur.Taşınmaz üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı yoktur. Taşınmaz üzerinde şeker pancarı ekili olup, hasatı yapılmaktadır. Sulu tarla olarak kullanılmaktadır.Bölgede münavebede genellikle,Buğday,Havuç,Karalahana, Ayçiçeği,Arpa, Ş.Pancarı, Mısır bitkileri kullanılmaktadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi tın bünyeli, toprak profili derin(+90 cm)dir. Taşsız, Eğim % 0,5-2 arasında değişmektedir. Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir. Ulaşımı güneyinde ve doğusunda bulunan tarla yolundan sağlanmaktadır. Taşınmaz komşu parsellerle gerek toprak yapısı ve gerekse bitki örtüsü yönüyle benzer özellikler taşımaktadır. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın toprak durumu, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, sulama imkânları, şehir merkezine ve çarıklar merkeze olan uzaklığı, satışın ihale yoluyla yapılacak olması ve piyasa alım satım rayiçleri dikkate alındığında m² birim fiyatı 24.00 TL olabileceği;Borçlunun ½ hissesine isabet eden 15.731,37 m² arazinin değeri ise: 15731,37 m²x 12,00 TL/m²= 377.552,88 TL dir.
Adresi : Çakırlar Mah. Çatak Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 15.731,37 m2 ( Borçlu Hisse miktarı )
Arsa Payı : 1/2 hisse
İmar Durumu : Tarla,
Kıymeti : 377.552,88 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek mevcut olup, ipotek dosyasından satılacaktır.
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI, B BLOK, ZEMİN KAT, MEZAT SALONU, KARATAY / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK ' nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesi görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9014 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR