KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Konya Meram'da 203 m² tarla (1/50 hisse) icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114917
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : ÇAYIRBAĞI MAH. / LALEBAHÇE
: 203
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8204 Esas
Muhammen Bedeli
:
4,075 TL
Birinci Satış Günü
:
19.03.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
16.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı B Blok Zemin Kat. Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ
2019/8204 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya ili, Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, Anaboğazı Mevkii, 32 cilt, 3152 sayfa, 251 ada, 199 parsel numarası, 10.187,35 m2 yüzölçümü ile Tarla vasfında
1/50 (203,75 m²) hissesi borçlu adına müşterek olarak kayıtlı bulunmaktadır.Konya ili Meram ilçesi Çayırbağı köyü 251 ada 199nolu parsel, Çayırbağı mahallesi 196500. Sokak No: 27 Meram /KONYA adresindedir.Taşınmazın tapu haritasında yola cephesi bulunmamaktadır, güneyinde bulunan dere yatağınave doğusunda bulunan tespit harici devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziye cephesi vardır. Hali hazırda taşınmazın kafa parseli yapılmak suretiyle haricen parsellendiği, üzerinde prefabrik tarzda yapıların yapılmaya başlamış olduğu görüldü.Borçlunun zeminde kullandığı alanbelli değildir, yakın çevresinde bölge şartlarında tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu bölgede tarım dışı kullanım amaçlı olarak satış olup, bölgede imara uygun olmayan kaçak yapılar vardır. Taşınmazın sınırları yöre örf ve adetlerine göre “AN” diye tabir edilen sınır ile belirlenmiştir. Taşınmaz makinalı tarıma elverişlidir çayırbağı mahallesi yerleşim yeri dışındadır, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, sanayi bölgelerine, anayollara ve merkeze uzak durumdadır. Ulaşım durumu komşu taşınmazlardan geçerek Antalya Çevre Yoluna çıkılıp buradan ulaşım sağlanmaktadır, Antalya Çevreyolu Caddesine 1.89 km , Çayırbağı yerleşim yerine 6.805 km ve Konya vilayet merkezine 19.85 km mesafededir. Konya ili, Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi Anaboğazı mevkiinde bulunmaktadır.Yapılan keşif incelemesinde taşınmazın kafa parseli yapıldığı , bu parsellerinde müşterek olarak borçlu ve diğer hissedarlara satılmış olduğu görüldü. Kaf parsellerin çevresi Beton direk tel örgü ile çevrilidir, Bölgede Buğday, Arpa, münavebesi yapılmaktadır. Ana taşınmaz sulanamayan kıraç tarım arazisi vasfındadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi tınlı bünyeli, toprak derinliği kısmen orta derin(20-50 cm.) ve kısmen derin(70-90 cm)dir. Orta derecede yüzeysel taşlılık problemi vardır. Eğim kısmen (% 0-2) düz ve düze yakındır. Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir.
Yukarıda teknik özellikleri belirtilmiş olan ve kıymet takdiri tespiti istenilen taşınmazın toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme,verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı, konumu, imar durumu, şehir merkezine uzaklığı, ulaşım durumu, alt yapı hizmetlerinden istifade imkânları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar vb. değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde bulunan ve benzer özellikler gösteren taşınmazların alım-satım rayiç değerleri üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak tespit tarihi itibariyle piyasa alım satım rayiçlerine göre ve satışın ihale yoluyla yapılacak olması taşınmazın m² birim fiyatının; 20,00 TL/ m² olabileceği görüş ve kanaati oluşturmuştur.
Borçlunun 1/50 (203,75 m²) hissesinin değeri ise = (203,75m² x 20.00 TL/m² ) ≅ 4.075,00
Adresi : Konya ili Meram ilçesi Çayırbağı köyü 251 ada 199nolu parsel, Çayırbağı mahallesi 196500. Sokak No: 27 Meram /KONYA adresindedir.
Yüzölçümü : 10.187,35 m2 (Taşınmazın tamamı 10.187,35 m2 olup 1/50 payı 203,78 m2 si satılacaktır.
Arsa Payı :
İmar Durumu : imar durumu ile ilgili olarak dosyasında belge bulunmamaktadır. Parsel imar uygulaması görmemiş olup, Kadastro parselidir.
3083 Sayılı Yasanın Uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre istinaden Arazi toplulaştırma projesi kapsamındadır
Kıymeti : 4.075,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Şerler/Beyan/İrtifak hanesinde 3083. Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
3083 Sayılı Yasanın Uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre istinaden Arazi toplulaştırma projesi kapsamındadır.
1. Satış Günü : 19/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı B Blok Zemin Kat. Mezat Salonu Karatay/KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İli, Karatay ilçesi Hayıroğlu köyü 50 cilt 4887 sayfada kayıtlı , 399 Ada 23parsel numaralı, tarlavasfında, 15.459,88 m² yüzölçümü ile taşınmazın 5616/15459 (5.616,32m²) hissesi Borçlu Mehmet Tekin GÜLLECİ: Mustafa oğlu adına diğer hissedarlarla müştereken bulunmaktadır. Taşınmazın Beyanlar hanesinde 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
Adresi :Karatay ilçesi Hayıroğlu Köyü 399 ada 23 nolu parsel güncel olarak Hayıroğlu köyünün 1.60 doğusunda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 15.459,88 m² (5616/15459 hissesi (borçluhisesine isabet eden 5.616,,32 m2 si satılacaktır.)
Arsa Payı :
İmar Durumu : taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.03.2016-E.11271 sayılı imar durum belgesine göre 1/25.000ölçekliNazım imar planında Tarım Arazisi ve sulama alanına isabet etmektedir.Taşınmaz arazi düzenlemesi uygulaması görmüş toplulaştırma parselidir.
Karatay ilçesi Hayıroğlu Köyü 399 ada 23 nolu parsel güncel olarak Hayıroğlu köyünün 1.60 doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın haritasında güneyinde bulunan yola cephesi bulunmaktadır, üzerinde su kuyusu, ağaç ve sabit yapı bulunmamaktadır. topoğrafik olarak düz konumdadır. Makineli tarıma elverişlidir. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir, çevresinde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz yerleşim yerine yakındır. Ulaşım güneyinde bulunan yoldan sağlanmaktadır. Taşınmaz Hayıroğlu yerleşim yerine 1.60 km, Konya Ereğli Kara yoluna 5.13km veKonya şehir merkezine 35.95 km mesafededir.
üretim şekli bakımından benzer özellikler göstermekte ve mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.
Taşınmazın toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme, ulaşım ve yol durumu, verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, araziye olan talep yoğunluğu,çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı ve ayrıca bu bölgedeki diğer arazilerin serbest piyasada alım-satım rayiç değerleri dikkate alındığında mahalli alım satım rayicinin yaklaşık 10,00 TL/m² olacağı kanaatiyle;
Buna göre; Borçlunun 5616/15459 hissesinin değeri;
= (5616,32 m² X 10,00 TL/m² )= 56.163,20TL (Elli Altı Bin Yüz Altmış Üç Türk Lirası, Yirmi Kuruş)
Konya İli Karatay İlçesi Hayıroğlu köyü 399 ada 23nolu parselin mahallinde yapılan incelemede taşınmazın üzerinde halihazırda şeker pancarıekili olduğu görülmüştür. Kendine ait kuyusu olmamakla birlikte D.S.İ. kanallarından sulanabilen ve sulu şartlarda mısır, buğday, şekerpancarı ve yağlık ayçiçeği münavebesi yapılabilen bir taşınmazdır.
Topoğrafik açıdan eğimi % 0-2 ( düz-düze yakın ve hafif eğim) dür. Toprak derinliği derin (90cm + ), killi tınlı, drenaj, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Yerleşim birimlerine ulaşım kolaydır.Taşınmaz komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal
Kıymeti : 56.163,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Beyanlar hanesinde 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
1. Satış Günü : 19/03/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu Karatay/KONYA

Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8204 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR