KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Karatay'da tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019420
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : YARMA MAH. / KARATAY
: 28886
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 02.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/490 ESAS
Muhammen Bedeli
:
346,637 TL
Birinci Satış Günü
:
06.08.2019 14:35
İkinci Satış Günü
:
03.09.2019 14:35
Satış Yeri
:
Konya Adalet Sarayı B Blok Z.18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2017/490 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Borç Konusu Taşınmaz; Tapuda Konya İli Karatay ilçesi Yarma mahallesi, 76 cilt 7406 sayfada kayıtlı 520 ada 2 parsel numaralı, Tarla vasfında, 28.886,43 m² yüzölçümü ile 3767/28886 (3767,06 m²)hissesi 25119/28886 (25119,37 m²)hissesi olmak üzere kayıtlı bulunmaktadır.
4010 parsel nolu bu taşınmaz 12/12/2018 tarihli 3083 s.y. göre toplulaştırma işlemi ile pasife alınmıştır Uygulama sonucu 520 ada 2 parsel olmuştur.
Karatay Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre taşınmaz 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında“Tarım Alanı ve sulama alanı” sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz 3083. S.k arazi toplulaştırması uygulaması sonucu oluşan uygulama gören parseldir.
Kıymet takdirine konu taşınmaz güncel olarak, Yarma Mahallesi, Gaflet Mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazda halihazırda hububat ekilidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, hali hazır kullanımlar yeni toplulaştırma planına göre belirlenmiştir. Taşınmazın kuzeyinde ve güneyinde bulunan tarla yoluna cephesi bulunmaktadır.
Taşınmazın Toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90 cm ve üzeri), eğimi % 0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik problemi olmayan bir taşınmazdır. Sulu şartlarda Buğday, arpa, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve mısır ekimine elverişlidir. Verim bakımından ortalamanın üzerinde verime sahip bir arazidir. Bölgede toplulaştırma çalışmaları tamamlandığından dolayı arazi değeri yükseldiği bilirkişi raporunda belirtilmiştir

Yüzölçümü : 28.886,43 m2
Arsa Payı : Yukarıda özelliklerde yazılı
İmar Durumu : Yukarıda özelliklerde yazılı
Kıymeti : 346.637,16 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z.18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA -

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz; Tapuda Konya İli Karatay ilçesi Yarma mahallesi, 64 cilt 6183 sayfada kayıtlı 419 ada 16 parsel numaralı, Tarla vasfında, 33.035,95 m² yüzölçümü ile TAMAMI borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. (1362 nolu parsel Arazi toplulaştırması Uygulama sonucu 419 ada 16 nolu parsele ve 520 ada 2 nolu parsele dağıtım görmüş.)
Karatay Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre taşınmaz 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında“Tarım Alanı ve sulama alanı” sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz 3083. S.k arazi toplulaştırması uygulaması sonucu oluşan uygulama gören parseldir.
Taşınmaz güncel olarak, Yarma Mahallesi, Yavşanlık Mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, hali hazır kullanımlar yeni toplulaştırma planına göre belirlenmiştir. Taşınmazın doğusunda ve batısında bulunan yola cephesi vardır.
Taşınmazın Toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90 cm ve üzeri), eğimi % 0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik problemi olmayan bir taşınmazdır. Sulu şartlarda Buğday, arpa, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve mısır ekimine elverişlidir. Verim bakımından bölge ortalamasında verime sahip bir arazidir. Bölgede toplulaştırma çalışmaları tamamlandığından dolayı arazi değeri yükseldiği bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 33.035,95 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda özelliklerde yazılı
Kıymeti : 231.251,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- 520 ada,2 parsel ve 419 ada 16 parsel sayılı taşınmazların tapu kaydındaki şerh Nedeniyle Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün cevabi yazısı gereğince,Satışa konu ilgili parseller bölünmeden icraen satışında alıcının arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetleri geliştirme projesi kapsamında oluşacak değişiklikleri kabul etmesi , 3083 Sayılı yasa gereğince taşınmazların satış ilanlarına satışa konu parsellerin hisse bölünmemesi ifraz edilmemesi şartıyla 3083 sayılı kanun gereğince sakınca bulunmadığı beyan edilmiş olup bu hususun satış ilanına belirtilerek ihale alıcılarının ihaleye girerken bu hususu peşinen kabul etmiş sayılmalarına ve buna göre ihaleye katılmalarına.
6- 5020 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kaydında ve üzerinde 380 KV Komet irtibat hatları EİH güzergahında kalmakta TEİAŞ'ın 25/03/2015 tarih 26020 yevmiye ile 2942 Sayılı kamulaştırma kanunun 7. Maddesi gereğince konulan şerhin devam etmekte olup bu şerh saklı kalmak kaydıyla taşınmazın satışında sakınca bulunmadığı bildirilmekle satış ilanına bu husus belirtilerek ihale alıcılarının ihaleye girerken bu hususu peşinen kabul etmiş sayılmaları ve buna göre ihaleye katılmalarına.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/490 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR