KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Karatay'da 5.197 m² tarla icradan satılıktır

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063041
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : OVAKAVAĞI MAH. / KARATAY
: 5197
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/471 Talimat
Muhammen Bedeli
:
51,977 TL
Birinci Satış Günü
:
11.11.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
10.12.2019 15:30
Satış Yeri
:
KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2019/471 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Keşfi yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıtlarında 51 cilt, 5070 sayfada bulunan, Konya ili, Karatay ilçesi, Ovakavağı Mahallesi, 416 ada 3 parsel adı altında, 5.197,65 m2 miktarında Tarla vasfıyla tam hisse ile Mustafa KAYA adına kayıtlı olduğu belirlenmiştir. Tapu kaydının Şerh/Beyan İrtifak bölümünde '3083 Sayılı Yasanın 6.Maddesi gereğince kısıtlıdır beyanı ve Şerh hanesinde çeşitli İcra Müdürlüklerince alınmış haciz şerhleri mevcuttur. Taşınmazın Konumu ve Çevresel Özellikleri:Keşfe konu taşınmazın aktif ziraat alanı olarak kullanıldığı, Taşınmazın sınırlarında belirgin bir sınır tesisinin bulunmadığı, batı sınırının yola cepheli olduğu ve taşınmaza ulaşımın bu yoldan sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz civarındaki komşu taşınmazlarla benzer özellik göstermekte olup, aktif ziraat alanlarının bulunduğu arazi kesimindedir. Taşınmaz,Ovakavağı Mahallesine 1,7 Km, Konya Vilayet Merkezine ise 45 km mesafededir.Zeminde Mevcut Yapılar, Müştemilatlar ve Taşınmazın Özellikleri: Keşfe konu 416 ada 3 parsel nolu tarla, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp, toprak yapısı killi-tınlı, % 0-2 eğimli bir yapıdadır. Halihazırda parsel üzerinde mıdır ekili haldedir. Parsel yanındaki açık kanaldan motopompla sulama imkanına sahiptir. Sulu şartlarda buğday, arpa, yonca, yağlık ayçiçeği, dane ve silajlık mısır, şekerpancarı tarımı yapılabilecek özellikte ve ortalamanın üzerinde verim verebilecek kapasitede bir arazidir. Yola cephe olması, Ovakavağı mahallesine yakın olması gibi özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.
Adresi : Konya İli Karatay İlçesi Ovakavağı Mah1.7 Km Kuzey İstikametinde
Yüzölçümü : 5.197,65 m2
İmar Durumu : Karatay Belediye Başkanlığının 22.07.2019 tarih ve 7721 sayılı yazısının ekindeki İmar Durum Belgesinde 416 ada 3 parselin, 1/25000 ölçekli nazım planında tarım alanı ve sulama alanına isabet ettiği belirtilmektedir.Parsel Arazi Toplulaştırma çalışmalarıyla üretilmiş, planlı bir parseldir.
Kıymeti : 51.977,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : DOSYASINDADIR.
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamdailan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/471 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR