KARAPINAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Karapınar'da tarla ve üzerindeki müştemilatları icradan satılıktır

KARAPINAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996205
Şehir : Konya / Karapınar
Semt-Mahalle : FEVZİ PAŞA MAH. / KARAPINAR
: 273800
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/653 Esas
Muhammen Bedeli
:
1,544,006 TL
Birinci Satış Günü
:
05.07.2019 12:00
İkinci Satış Günü
:
30.07.2019 12:00
Satış Yeri
:
Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A KARAPINAR / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARAPINAR İCRA DAİRESİ
2015/653 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, 1670 Ada, 5 Parsel, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN ADRES BİLGİSİ:Fevzipaşa Mahallesi, Kocadere Mevkiinde bulunan dava konusu taşınmaz; mahalle merkezi ve Karapınar ilçesinin batısında bulunmaktadır. Taşınmaz; Karapınar ilçe merkezine 28 km mesafededir.

2- TAŞINMAZIN TAPU İNCELEMESİ:Dava konusu konusu taşınmaz tapuda; Konya ili, Karapınar ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 28 cilt, 2694 sahifede kayıtlı, 1670 ada, 5 parsel numaralı, 273.800,00 m2 yüzölçümlü, TARLA vasfındaki taşınmaz olup; Fevzipaşa Mahallesi, Kocadere Mevkiinde bulunan dava konusu taşınmaz; mahalle merkezi ve Karapınar ilçesinin batısında bulunmaktadır. Karapınar ilçe merkezinin 28 km batısında bulunmaktadır. Toprak yapısı itibariyle kumlu killi tınlı olup, orta bünyeli, infiltrasyon hızı orta düzeyde, organik maddece zayıf, topografik olarak %1-2 eğimli bir yüzeye sahiptir. Her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz, üzerinde kendisine ait sulama kuyusu bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemi Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre III. Sınıf sulu tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunmaktadır. Kıymet takdiri tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde buğday ve mısır ekili olduğu hasat kalıntılarından anlaşılmıştır. Ulaşım yönünden herhangi bir problemi yoktur ve taşınmazın batısı ve güneyinde tarla yolu diğer yönlerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın; mevkii, konumu, imar durumu, niteliği ve niceliği, kullanım özellikleri, bulunduğu sosyal çevre, çevresindeki eski ve yeni yapılaşmalar, ulaşım durumu, şehir merkezine uzaklığı, bulunduğu semt ve semt içindeki yeri, piyasadaki alım satım rayiçleri ve günün iktisadi koşulları gibi bütün özellikleri ile değerlendirildiğinde, kıymet takdirinin yapıldığı tarihteki tarla birim fiyat m² sinin 5,50 TL/m² olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Buna göre taşınmazın; Tarla Bedeli (5,50 TL/m² x 273,800,00 m²) : 1.505.900,00 TL, olarak hesaplanmıştır.

TAŞINMAZ ZEMİNİNDE BULUNAN BİNA VE MÜŞTEMİLATLAR İLE DİĞER FAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ Dava konusu taşınmaz zemininde; 52,00 m² oturum alanlı kargir bina ve sondaj kuyusu bulunmaktadır. Taşınmaz zemininde bulunan bina için yıpranma oranı, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete?de yayınlanan ?Yapıların Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir Cetveller? esas alınarak, 4-5 yaş arası ?Yığma Kargir, Yığma yarı Kargir Binalar? için tespit edilen oran %8 olarak alınacaktır.Mevcut yapının Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveline göre; II. Sınıf B Grubu yapılar için dava tarihi olan 2018 yılı için yayınlanmış birim maliyet olan 483,00 TL/m² alınarak, taşınmazın toplam değeri (taşınmaz üzerindeki bina, kuyu ve zemin değeri) değerlendirilmiş olup,

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Karapınar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.07.2018 tarih ve E.4025 sayılı yazısı ve eki İmar Durum Belgesine göre dava konusu taşınmaz; Belediye mücavir alanı içerisinde kalmakla beraber, İmar Planı Onama Sınırları dışında kalmaktadır.Tapu kayıtlarında 1.400.000,00 tl değerinde 15/02/2012 tarihli ziraat bankası ipoteği vardır BAŞKACA MERAK EDİLEN TÜM BİLGİLER DOSYAMIZDA MEVCUT OLUP MASRAFI VERİLMESİ HALİNDE İŞTİRAKÇİLERE ELDEN VERİLECEKTİR.
Adresi : Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, No:79 Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 273.800 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : tarla
Kıymeti : 1.544.006,72 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/07/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 30/07/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A KARAPINAR / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/653 Esas sayılı dosya numarasıyla İcra Müdürü İsmail REÇBER ' e başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR