KARAPINAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Karapınar'da 69.000 m² tarım arazisi icradan satılıktır

KARAPINAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01146179
Şehir : Konya / Karapınar
Semt-Mahalle : HASANOBA MAH. / KARAPINAR
: 69000
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİLPINAR 11.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/669 Talimat
Muhammen Bedeli
:
345,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.05.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
11.06.2020 14:00
Satış Yeri
:
Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A KARAPINAR / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARAPINAR İCRA DAİRESİ
2018/669 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Karapınar İlçe, 908 Parsel, HASANOBA Mahalle/Köy, Taşınmazın Tapu Kaydı Bilgileri; Konya İli, Karapınar İlçesi, Hasanoba mahallesi, Boldacı mevkii mevkii, 908 nolu parsel 69.000,00 m2 büyüklükte olup, Tapu kayıtlarına göre niteliği Tarla vasfındadır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın İmar Durumu Bilgileri;Dava konusu parsel Tarla vasfında olup Karapınar Belediyesi sınırları içerisinde, İmar planı dışında olup, imar durumları mevcut değildir. Mahallinde Yapılan inceleme; Karapınar ilçesi, Hasanoba mahallesi Boldacı Mevkiinde incelenen 908 parsel nolu taşınmaz 69.000,00 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasfındaki arazidir. Fakat 5403/5578 S.Y. gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 7.kısım AT ve TİGH projesi kapsamında Hasanoba mahallesinde Arazi Toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Toplulaştırma çalışmaları sona yaklaşmış durumda olmasına rağmen Tapu tescili yapılmamıştır. Bundan dolayı parsel yerleri ve numaraları değişmiş olduğundan; gittiğimiz bölgedeki parsel ve toprak yapısına göre Kıymet takdiri yapılmıştır. Arazi toprak yapısı itibari ile Orta-hafif bünyeli ve Kumlu Killi tınlı yapıda olup, Su tutma kapasitesi ve İnfiltrasyon hızı Orta-İyi, Organik Maddesi az, Eğim yönünden düz bir zemine sahip olup Makinalı tarıma uygun bir arazi durumundadır. Tarla üzerinde herhangi bir müştemilat bulunmamaktadır. Sulama Kooperatif sahasında olduğu için sulama imkânı olup, Sulu tarım arazisidir. Taşınmazın çoğu kısmına asfalt yoldan belli bir kısmına ise tarla yolundan gidilerek ulaşım sağlandığı için ulaşım sorunu yoktur. Keşif günü taşınmazda hiçbir ürün ekili olmadığı Sürülüp Nadas halinde olduğu tespit edilmiştir.
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKE ŞERHTE ""Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış trhi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 say. Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 trhli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." ŞERHİ BULUNMAKTADIR.
AYRICA TAŞINMAZ ÜZERİNDE 5403/5578 SAYILI yasa gereği arazi toplulaştırılması ve maliye hazinesinin 0/0 dereceli ipotek şerhi bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 69.000 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 345.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A KARAPINAR / KONYA
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/669 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR