KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya İsmil Mahallesi'nde bulunan sulanabilir tarım arazisi icradan satılıktır

KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091040
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : İSMİL MAH. / KARATAY
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2026 Esas
Muhammen Bedeli
:
154,224 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2020 13:45
İkinci Satış Günü
:
04.02.2020 13:45
Satış Yeri
:
Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin KatZ-18/19 Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ
2018/2026 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Konya ili, Karatay ilçesi, İsmil köyü, Emirler mevkii, 171 Cilt, 16921 Sayfa, 1097 ada 2 parselde kayıtlı, 22718,07 m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli Taşınmaz borçlu adına 2420/22719, 2344/22719 ve 13624/22719 hisseler ile müştereken kayıtlı olup;borçlunun alacaklı kuruma ipotekli bulunan 13624/22719 hissesi satışa çıkarılmıştır.Tapuda beyan kısmında 3083 Sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır beyanları mevcuttur.
B. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Dosyada mevcut imar durum belgesinde taşınmaz Tarım alanı Sulama alanı ve Mera alanı içerisindedir.
C. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ: Taşınmaz tarla yolundan İsmil mahalle merkezine 4,8 km. Konya Karapınar asfaltına 7,1 Km. Konya şehir merkezine 59,5 km. uzaklıkta yer almaktadır. Çevresinde sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur.
Taşınmazın üzerinde hangi hissedara ait olduğu bilinmeyen 2+1 ev ve ahır girmektedir. Taşınmaz DSİ kanallarından sulanabilen sulu tarım arazisi vasfındadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın bünyeli, toprak derinliği derin(+90 cm.)dir. Eğim % 0,5-2(düz düze yakın) arasında değişmektedir. Taşsız, Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir.
Taşınmaz üzerinde bulunan çoban evi 3 odalı kerpiçten yığma yapılmış, çatı ahşap üzer toprak iç dış duvarlar çamur sıvalı zemin toprak elektrik tesisatı mevcut ısınma soba iledir.
Kısmen taşınmaza giren ahır kerpiçten yığma çatı ahşap üzeri kiremit iç ve dış duvarlar çamur sıvalı bakımsız, zemin topraktır.
Netice ve Kanaat:Borç konusu taşınmazın bulunduğu mevkii, toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, sulama durumu, tarım alet makineleri ile işleme,verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı, konumu, imar durumu, yapılarda kullanılan malzemelerin nitelik ve niceliği, yapıların yaşı, şehir merkezine uzaklığı, ulaşım durumu, alt yapı hizmetlerinden istifade imkânları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar vb. değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde bulunan ve benzer özellikler gösteren taşınmazların alım-satım rayiç değerleri ve satışın ihale yoluyla yapılacak olması dikkate alındığında keşif tarihindeki taşınmazın yapılarla birlikte (227.180,00+30.000,00)Toplam değeri 257.180,00 TL. olabileceği hususunda yapılan araştırmalar, hesaplamalar ve kabuller sonucu bir karara varılmış olup; Borçlunun satışa çıkarılan 13624/22719 hissesinin değeri 154.224,23 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Arsa Payı : 13624/22719.
Kıymeti : 154.224,23 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapuda beyan kısmında 3083 Sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır beyanları mevcuttur.Ayrıca taşınmaz hissesi ipotek dosyasından satılacak olup üzerinde muhtelif haciz şerhleri bulunmaktadır.
Kıymeti : 154.224,23 TL
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri :Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin KatZ-18/19 Mezat Salonu Karatay/KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İ.İ.K.127.MD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen)alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2026 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR