KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/İpekler Mahallesi'nde 15000 m² tarla hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982045
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : İPEKLER MAH. / KARATAY
: 15000
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/12177 Esas
Muhammen Bedeli
:
60,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.05.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
18.06.2019 13:30
Satış Yeri
:
Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2013/12177 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz; Tapuda Konya İli Karatay ilçesi İpekler mahallesi, Toprakkak Mevki,5 cilt 450 sayfada kayıtlı 461 parsel numaralı, Tarla vasfında, 52.500,00 m² yüzölçümlü taşınmazın , 2/7 hissesi (15.000,00 m²) Borçlu adına müştereken kayıtlı bulunmaktadır.
Parselin imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.08.2018 tarih , 10721 sayılı imar durum belgesine göre taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. ParselArazi toplulaştırması uygulaması görmemiş olanKadastro parselidir.
Taşınmaz kuzeyinde bulunan tarla yoluna cepheli konumdadır.Taşınmazda halihazırda bu yıl için hububat ekili durumdadır. Taşınmazın etrafı benzer özellikte olan taşınmazlarla çevrili olup, etrafı an tabir edilen doğal sınırlarla çevrilidir. Üzerinde tarımsal yapı, su kuyusu ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Ttaşınmazın Kahverengi topraklar büyük toprak grubundan oluşmaktadır. Eğimi % 2-3 (hafif eğimli) olup, toprak derinliği (50-90 cm +) ortaderin,killi-tın bünyeli, drenaj ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Hafif yüzeysel taşlılık problemi vardır. Geleneksel toprak işlemeli tarım yapılan,halen devlet yatırımları ile sulanmayan veya sulama projesi kapsamında olmayan kuru tarım arazisi olup, makineli tarıma elverişlidir. Yerleşim birimine, yakın olup, ulaşımı kolaydır. Bölgede Hububat/Nadas münavebesi uygulanmaktadır. Komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal üretim şekli bakımından benzer özellikler göstermekte ve mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.
Yüzölçümü : 15.000 m2 (Borçlunun 2/7 hissesine isabet eden miktar
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz; Tapuda Konya İli Karatay ilçesi İpekler mahallesi, Toprakkak Mevki,5 cilt 454 sayfada kayıtlı 465 parsel numaralı, Tarla vasfında, 32.150,00 m² yüzölçümlü taşınmazın , 1/7 hissesi (4.592,86 m²) Borçlu adına müştereken kayıtlı bulunmaktadır.
Parselin imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.08.2018 tarih , 10721 sayılı imar durum belgesine göre taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. Parsel Arazi toplulaştırması uygulaması görmemiş olan Kadastro parselidir.
Taşınmaz kuzeyinde ve güneyinde bulunan tarla yoluna cepheli konumdadır.Taşınmazda halihazırda bu yıl için hububat ekili durumdadır. Taşınmazın etrafı benzer özellikte olan taşınmazlarla çevrili olup, etrafı an tabir edilen doğal sınırlarla çevrilidir. Üzerinde tarımsal yapı, su kuyusu veağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Taşınmazın Kahverengi topraklar büyük toprak grubundan oluşmaktadır. Eğimi % 2-3 (hafif eğimli) olup, toprak derinliği (50-90 cm +) ortaderin,killi-tın bünyeli, drenaj ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Hafif yüzeysel taşlılık problemi vardır. Geleneksel toprak işlemeli tarım yapılan,halen devlet yatırımları ile sulanmayan veya sulama projesi kapsamında olmayan kuru tarım arazisi olup, makineli tarıma elverişlidir. Yerleşim birimine, yakın olup, ulaşımı kolaydır. Bölgede Hububat/Nadas münavebesi uygulanmaktadır. Komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal üretim şekli bakımından benzer özellikler göstermekte ve mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.
Yüzölçümü : 4.592,86 m2 (1/7 hissesine düşen miktar)
Kıymeti : 18.371,44 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
( KDV oranları 30 HAZİRAN 2019 tarihine kadar %18'den %8'e düşürülmüş olup bu tarihe kadar (uzatılması halinde uzatılan tarihin bitimine kadar) %8 bu tarihten sonra KDV beyannamesi düzenlenmesi halinde ve KDV oranları değişmememesi ve tarih uzatılmaması halinde %18 olarak KDV alınmasına.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- 3083 Sayılı yasa gereğince taşınmazlarınsatışa konu parsellerin hisse bölünmemesi ifraz edilmemesi şartı ve alıcının arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında oluşabilecek değişiklikleri kabul etmesişartıyla satışa çıkarıldığının İhale alıcılarının bunları bilerek kabul ederek ihaleye katılmalarına. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12177 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR