EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Konya Ereğli'de 49.660 m² meyve bahçesi icradan satılıktır

EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134532
Şehir : Konya / Ereğli
Semt-Mahalle : ZENGEN MAH. / EREĞLİ
: 49660
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 20.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/676 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,234,610 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
14.05.2020 10:45
Satış Yeri
:
Ereğli (Konya) Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Cahı Mahallesi Ereğli (Konya) Otogarı Yanı Ereğli/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EREĞLİ(KONYA) İCRA DAİRESİ'nden
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2019/676 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Ereğli İlçe, 320 Ada, 480 Parsel, ZENGEN Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN TAPU KAYDI BİLGİLERİ:
Konya ili, Ereğli ilçesi, Zengen mahallesi, 320 ada 480 parsel numaralı, 49.660,10m² yüzölçümündeki "Bahçe" vasıflı olup, taşınmaz borçlu hissesi tamdır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUM BİLGİLERİ:
Konya Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen 18/09/2019 tarih ve 21897842-2151-5530 sayılı yazısında Zengen Mahallesi 320 ada 480 parselin Ereğli belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışında olduğu ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapıldığı belirtilmiştir.
Dosyada bulunan imar durumuna göre:
5403/5578S.Y.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılır. 1/25000 ölçekli doğu Konya planlama alt bölgesi nazım imar planının plan notlarına göre uygulama yapılır. Konya İl Gıda Tarım Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Konya Medaş İşletme Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Konya DSİ IV Bölge Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Ereğli Kadastro Müdürlüğünden yola cephesinin olduğunu gösterir çap alınmadan uygulama yapılamaz.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmazın bulunduğu mahalle, Ereğlinin eski mahallelerinden birisi olup, bölgede genel itibariyle tarım arazileri ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Yerleşim Zengen mahalle merkezindedir. Bölgedealtyapı eksiklikleri bulunmakta olup, ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır.Taşınmaz Zengen mahalle merkezine 13 km, Ereğli ilçe merkezine 43 km, Konya il merkezine yaklaşık 200km mesafededir.
Taşınmaz; kamu hizmeti veren binalara, toplu taşıma duraklarına, spor alanlarına, çocuk bahçelerine, kültür ve alışveriş merkezine, sağlık ocağına, okula, camiye ve ilçe merkezine, sağlıksız ve zararlı olan, altyapısı olmayan, sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, yüksek gerilimli enerji hattından, emniyet açısından suç işleme oranı yüksek bölgeden, gürültü meydana getiren kavşaklar, demir yolları, hava alanı, eğlence merkezlerinden uzak konumdadır.
Taşınmaz halen meyve bahçe olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı kumlu-tınlı, humusça iyi bünyeli, organik maddece zayıf düzeyde, kaba bünyeli,alkalilik ve drenaj problemi olmayan, artezyen kuyusundan sulanabilir, topografik olarak %3 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına göre III. Sınıf Tarımve bölge itibari ile birinci sınıf, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisi olmakla taşınmaz kendisine ait sulama kuyusu ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1058 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır. Bölgede çok miktarda hayvancılık ve bahçe işletmeleri mevcuttur. Parsel topoğrafik olarak düz yapıdadır. Parselin kuzey kısmından çiftçi yolu geçmektedir, diger cephelerinde ise etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmazın özellikleri, sulama sistemleri, imar durumu, o bölgede uygulanan münavebe sistemleri ve elde edilen net gelir hesabı ve yukarıda konumları belirtilen hususlar, alınan piyasa satış değerleri dikkate alındığında bir m² alanın keşif tarihi itibari ile değeri 8TL/m² den 49.660,10m² alanın keşif tarihi itibari ile değeri 397.280,80TL dir.
PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLARIN DEĞERİ:
Parsel üzerinde hali hazırda 5-7 yaşlarında yarı bodur elma ağaçları bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde meyve ağaçlarının sıra üzeri mesafesi 1m, sıra arası mesafesi 3,35m olup bir dekar alan içerisinde 5-7 yaşlarında 298 adet meyve ağacı mevcuttur.
Toplam alan 49.660,10 m² dir. Parsel üzerinde idari binalar, depolama alanları, barınma alanları ve artezyen kuyuları alanları toplamı ortalama 960,10m² alan olup, meyve bahçe tesis alanı 46.000m² dir. Bir dekar alan üzerinde 298 adet meyve ağacı olduğundan 46.000m² alan üzerinde; 46.000m²x298 adet=13.708 adet meyve ağacı mevcuttur. Meyve ağaçlarının kültürel işlemleri (budama işlemleri, gübreleme işlemleri, toprak işlemeleri, zirai mücadele vs gibi) tam olarak yapılmıştır.
5-7 Yaşlarında 13.708 Adet Elma Ağacı Birim fiyatı 60,00TL den 822.480,00TL dir.
PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALARIN ÖZELLİKLERİ: DEPO:
Bina yaklaşık brüt 60,00m² alanında, basit çelik yapı tarzında, zemin katlı olarak inşa edilmiş olup 2 bölümden oluşmaktadır. Dış duvar yüzeyleri ve çatısı sac kaplamadır. Zeminler beton olup pencereleri pvc doğramadır. Binada kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elemanları vs durumları göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre binanın I. Sınıf B grubu yapılara girdiği tespit edilmiştir. 2019 yılı rayiçlerine göre birimdeğeri 275,00TL/m² olarak hesaplanmıştır.
Yapının yıpranma payı 02/12/1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Yapıların Yıpranma Paylarına ilişkin Oranları Gösterir Cetveller" esas alınarak yıpranma oranı %10 olarak hesaplanmıştır. Binanın yıpranma payı düşüldükten sonraki değeri 14.850,00TL dir.
Kıymeti : 1.234.610,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 14/05/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Ereğli (Konya) Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Cahı Mahallesi Ereğli (Konya) Otogarı Yanı Ereğli/KONYA
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :

1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.
3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2019/676 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur. (İİK. m. 126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR