EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Konya Ereğli'de 40.857 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180673
Şehir : Konya / Ereğli
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / EREĞLİ
: 40857

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/370 Talimat
Muhammen Bedeli
:
455,974 TL
Birinci Satış Günü
:
08.09.2020 09:45
İkinci Satış Günü
:
08.10.2020 09:45
Satış Yeri
:
Ereğli Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu Cahı Mh. Ereğli - Konya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. EREĞLİ(KONYA) İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2019/370 TLMT.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 156 Ada, 8 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 40.857,96 m²dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır. Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1- BOTAŞ lehine daima irtifak hakkı bulunmaktadır. 2- Planda görüldüğü üzere BOTAŞ lehine özel güvenlik bölgesi şerhi vardır.3- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak%0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1083 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde mısır ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir.Taşınmazın batı cephesinde Adana-Ankara asfaltı, güney cephesinde petrol istasyonu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 4 alınmıştır. Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır. Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün Cinsi Verim (kg/da) Fiyat(TL/kg) Brüt Gelir(TL/da)Masraflar(TL/da) Net Gelir (TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı 8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48 Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da) 1.669,48 / 4= 417,37
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,04 10.434,25 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL) 10.434,25 / 1.000 10,43 TL/m²
Taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre; 2018 yılının Aralık ayında 10,43 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 11,16 TL/da olmaktadır. 2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94 . 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı:%7,02 artış.
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır. Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 156 ada 8 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 40.857,96m² x 11,16 TL/m² = 455.974,83 TL olduğu;
Borçlunun adına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 455.974,83 TL (yalnız dörtyüzellibeşbindokuzyüzyetmişdört Türk lirası seksenüç kuruş) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 455.974,83 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 119 Ada, 57 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 27.020,00m²dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır ve Adana-Ankara asfaltına 850 metre mesafede bulunmaktadır.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır.Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak% 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu?nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1079 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde 2019 yılı Üretim Sezonu için ekiliş yapılmadığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir. Taşınmazın kuzey cephesinde tarla yolu diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 5 alınmıştır.Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır.Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün CinsiVerim(kg/da)Fiyat(TL/kg) Brüt Gelir(TL/da)Masraflar(TL/da) Net Gelir (TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı 8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48 Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da) 1.669,48 / 4 =417,37
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,05 8.347,40 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL) 8.347,40 / 1.00 08,35 TL/m2
Taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre;2018 yılının Aralık ayında 8,35 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 8,94 TL/da olmaktadır.2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE: 422,94. 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı: %7,02 artış
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır. Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 119 ada 57 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 27.020,00m² x 8,94 TL/m²= 241.558,80 TL olduğu;
Borçlu adına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 241.558,80 TL (yalnız ikiyüzkırkbirbinbeşyüzellisekiz Türk lirası seksen kuruş) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 241.558,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 142 Ada, 16 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 25.400,00m²dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır.Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1- BOTAŞ lehine daima irtifak hakkı bulunmaktadır. 2- Planda görüldüğü üzere BOTAŞ lehine özel güvenlik bölgesi şerhi vardır. 3- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır.Taşınmaz toprak yapısı itibariylekumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak % 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1086 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir.
Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde mısır ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir.Taşınmazın batı cephesinde Adana-Ankara asfaltı diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı %4 alınmıştır. Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır.Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün CinsiVerim (kg/da)Fiyat(TL/kg) BrütGelir(TL/da)Masraflar (TL/da) NetGelir (TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı 8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48TL Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da)1.669,48 / 4 =417,37TL
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,04 10.434,25 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL) 10.434,25 / 1.000 10,43 TL/m²
Dava konusu taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre; 2018 yılının Aralık ayında 10,43 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 11,16 TL/da olmaktadır. 2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı: %7,02 artış.
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır.
Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 142 ada 16 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 25.400,00 m² x 11,16 TL/m² = 283.464,00 TL olduğu;
Borçluadına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 283.464,00 TL (yalnız ikiyüzseksenüçbindörtyüzaltmışdört Türk lirası ) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 283.464,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 142 Ada, 17 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, Parsel alanı 50.830,00 m²dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır. Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde;1- BOTAŞ lehine daima irtifak hakkı bulunmaktadır. 2- Planda görüldüğü üzere BOTAŞ lehine özel güvenlik bölgesi şerhi vardır.3- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. şerhleri bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariylekumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak% 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu?nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1083 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan ve sulama kuyusuna sahip sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde mısır ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir.Taşınmazın batı cephesinde Adana-Ankara asfaltı diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 4 alınmıştır.Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır.Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün Cinsi Verim(kg/da) Fiyat(TL/kg) Brüt Gelir(TL/da)Masraflar(TL/da) NetGelir (TL/da)
Buğday 650,001,00812,50 432,96379,54
Buğday samanı 325,000,50
Şeker Pancarı 8.000,000,231.840,001.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,004,00800,00 525,21274,79
S. Mısır 7.000,000,181.260,00891,75368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48 TL Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da)1.669,48 / 4=417,37TL
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir/ Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL)417,37/0,0410.434,25 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL)10.434,25 / 1.00010,43 TL/m²
Taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre; 2018 yılının Aralık ayında 10,43 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 11,16 TL/da olmaktadır. 2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94. 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı:%7,02 artış.
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır.
Taşınmazın üzerinde bulunan tek katlı yapının özellikleri: Mesken niteliğinde olup, kargir yapıdır. Salon+2 oda+mutfak+wc+ banyo + balkon bölümlerinden mevcuttur. Brüt alanı 97,00 m², net alanı 80,00m²dir. Yapıda inşai faaliyet devam etmekte olup kaba yapı haldedir.Taşıyıcı sistemi tamamlanmış ve iç ve dış duvarların örülme işi bitmiştir.Dairenin tamamlanma oranı % 40 dir.Şehir merkezine uzaktadır. Mevcut haliyle satış kabiliyeti azdır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından III. Sınıf A grubu yapı sınıfına girer. 03.08.2019 keşif tarihi itibariyle birim m² rayiç değeri 980,00 TL/m².Yapı bedeli: 97,00 m² x 980,00 TL/m² x % 40 = 38.024,00 TL
Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 142 ada 17 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapılan araştırması dikkate alınarak kıymettakdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 50.830,00 m2 x 11,16 TL/m2 = 567.262,80 TL olduğu, üzerinde bulunan natamam yapının yapı bedeli: 97,00 m² x 980,00 TL/m² x % 40 = 38.024,00 TL olarak hesaplanmıştır. Borçlu adına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin taşınmazın zemin değeri ve yapı bedeli toplamı 605.286,80 TL (yalnız altıyüzbeşbinikiyüzseksenaltı Türk lirası seksen kuruş) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 605.286,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 119 Ada, 60 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 3.815,00m²dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır ve Adana-Ankara asfaltına 850 metre mesafede bulunmaktadır. Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır.Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır.Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak % 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu?nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1083 metre yükseklikte bulunmaktadır. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde 2019 yılı Üretim Sezonu için ekiliş yapılmadığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir. Taşınmazın güney cephesinde tarla yolu diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 5 alınmıştır. Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır.Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün Cinsi Verim (kg/da)Fiyat(TL/kg) Brüt Gelir(TL/da)Masraflar(TL/da) Net Gelir (TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48 Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da)1.669,48 / 4 =417,37
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,05 8.347,40 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL) 8.347,40 / 1.00 08,35 TL/m²
Taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre; 2018 yılının Aralık ayında 8,35 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 8,94 TL/da olmaktadır. 2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94. 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63 Endeks Değişim Oranı: %7,02 artış.
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır.
Kıymet takdirine konu Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 119 ada 60 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 3.815,00m²x 8,94 TL/m² = 34.106,10 TL olduğu;
Borçlu adına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 34.106,10 TL (yalnız otuzdörtbinyüzaltı Türk lirası on kuruş) olacağı kanaatine varılmıştır
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 34.106,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 119 Ada, 69 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 3.600,00m² dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır ve Adana-Ankara asfaltına 850 metre mesafede bulunmaktadır.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1- 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak% 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu?nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1083 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde 2019 yılı Üretim Sezonu için ekiliş yapılmadığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir.Taşınmazın güney cephesinde tarla yolu diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 5 alınmıştır.Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır.Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün CinsiVerim(kg/da) Fiyat(TL/kg)Brüt Gelir(TL/da) Masraflar(TL/da)Net Gelir(TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı 8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48Bir dekarın Ortalama NetGeliri(TL/da) 1.669,48 / 4 =417,37
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,05 8.347,40 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL)8.347,40 / 1.00 08,35 TL/m²
Dava konusu taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre; 2018 yılının Aralık ayında 8,35 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 8,94 TL/da olmaktadır.2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94. 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı: %7,02 artış.
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır.
Kıymet takdirine konu Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 119 ada 69 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 3.600,00m²x 8,94TL/m²= 32.184,00 TL olduğu;
Borçlu adına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 32.184,00 TL (yalnız otuzikibinyüzseksendört Türk lirası) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 32.184,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ereğli İlçe, 119 Ada, 56 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, parsel alanı 107.675,00m² dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz Yeniköy mahallesinin 7 km güneyinde, Ereğli ilçe merkezine 38 km mesafede bulunmaktadır ve Adana-Ankara asfaltına 850 metre mesafede bulunmaktadır. Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, İmar planı onama sınırları dışındadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak kısmında; Taşınmaz üzerinde; 1-5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda olup, organik maddece orta düzeyde, hafif bünyeli, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, topografik olarak% 0,5 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 1079 metre yükseklikte bulunmaktadır.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan, komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulama imkanı bulunan sulu tarım arazisidir. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 300 mm altında (289,6 mm) olup karasal iklim etkisi altındadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde 2019 yılı Üretim Sezonu için ekiliş yapılmadığı tespit edilmiştir. Ereğli şartlarında yetiştirilen tüm ürünler yetişebilir. Taşınmazın kuzey ve batı cephesinde tarla yolu diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde taşınmazın topografik yapısı, tarıma elverişliliği, verim kabiliyeti, uygulanan münavebe sistemi, bölgenin genel durumu, merkeze yakınlık, ulaşım koşulları, araziden elde edilecek net gelir, toprağın yapısı, sulanma durumu, araziye olan talep yoğunluğu gibi özellikler dikkate alınmış olup bölge sulu tarım alanları için uygun gördüğü kapitalizasyon oranı % 5 alınmıştır. Keşif tarihi (03/08/2019) itibariyle Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı birim fiyat ve rayiçleri dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır ve ilgili taşınmazın değeri arazinin yıllık net getirisi gelir metoduna göre hesaplanmıştır. Parselin bulunduğu bölgede ve arazinin genel durumu dikkate alındığında bölgede hakim olan münavebe sisteminin Hububat-Endüstri Bitkileri-Baklagiller-Yem Bitkileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın durumu itibariyle normal şartlarda bölgedeki sulu arazilerde alınabilecek ortalama verim düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı Üretim giderler ve net gelir tablosu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce henüz hazırlanmadığından 2018 yılı verilerine göre hazırlanıp ÜFE doğrultusunda keşif tarihi itibariyle (03/08/2019) güncellenmiştir.
Ortalama verimlere göre 2018 Yılı Üretim giderler ve Net Gelir Tablosu
Ürün CinsiVerim (kg/da)Fiyat(TL/kg)Brüt Gelir(TL/da)Masraflar(TL/da)Net Gelir(TL/da)
Buğday 650,00 1,00 812,50 432,96 379,54
Buğday samanı 325,00 0,50
Şeker Pancarı 8.000,00 0,23 1.840,00 1.193,10 646,90
Nohut (sulu) 200,00 4,00 800,00 525,21 274,79
S. Mısır 7.000,00 0,18 1.260,00 891,75 368,25
Toplam Net Gelir 1.669,48 Bir dekarın Ortalama Net Geliri (TL/da)1.669,48 / 4 = 417,37
Bir dekar arazinin değeri Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı
Bir dekar arazinin değeri (TL) 417,37 / 0,05 8.347,40 TL/da
Bir metrekare arazinin değeri (TL)8.347,40 / 1.000 8,35 TL/m²
Taşınmaz malın bulunduğu yörede ağırlıklı olarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yıllık üretim masrafları ile kilogram başına toptan satış fiyatlarının tespiti genel itibariyle yıl sonunda mümkün olabildiğinden, aynı yıl içerisinde değerlendirme yapılması gereken hallerde sonraki yıl verilerinin aynen alınması doğru ve sağlıklı olmayacağından Türkiye İstatistik Kurumu’nun üretici fiyat endeksleri (ÜFE) doğrultusunda sonraki yıl rakamlarının güncelliği sağlanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre bu fiyat artışları bir önceki yıla göre % 50’yi aşmayacaktır. Buna göre;2018 yılının Aralık ayında 8,35 TL/da olan parasal değer 2019 yılının Temmuz ayında 8,94 TL/da olmaktadır. 2018 Yılı Aralık Ayındaki Yİ-ÜFE:422,94. 2019 Yılı Temmuz Ayındaki Yİ-ÜFE:452,63. Endeks Değişim Oranı: %7,02 artış
NOT: 2019 yılının Ağustos ayı Yİ-ÜFE verisi TÜİK tarafından henüz açıklanmadığından hesaplamada 2019 yılının Temmuz ayı Yİ-ÜFE verisi kullanılmıştır.
Konya ili, Ereğli ilçesi, Yeniköy mahallesi, 119 ada 56 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın özellikleri, konumu ve yapmış olduğum piyasa araştırması dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle; toplam rayiç satış değerinin 107.675,00m² x 8,94 TL/m² = 962.614,50 TL olduğu;
Borçluadına kayıtlı 1/1 TAM hissesinin 962.614,50 TL (yalnız dokuzyüzaltmışikibinaltıyüzondört Türk lirası elli kuruş) olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz 5403 sayılı kanunun, 03/11/2017 tarih ve 2768754 sayılı tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin uygulama talimatının 3. Bölümünün "k" maddesinde "tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir" hükmü bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İmar Durumu : dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 962.614,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU - CAHI MAHALLESİ EREĞLİ/KONYA
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.
3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2019/370 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.25/06/2020(İİK. m. 126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR