BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Beyşehir'de belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecek

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağıda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kullanım amacı ve diğer bilgileri yazılı olan 23 adet gayrimenkul 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Sıra No

Mahallesi

Mevkii

Ada No

Parsel No

Yüz Ölçümü (m²)

Cinsi / Kullanım Amaçı

Adresi

Muhammen Bedel Yıllık/Aylık (TL)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi Yıl

1

DALYAN

357

72

8207.82

İşyeri (Balıkçı)

40462. Sk. No:3F

400.00

720.00

5

2

EVSAT

10

12

1950.87

Büro

Antalya Cad. No:2/103

250.00

450.00

5

3

EVSAT

10

12

1950.87

Büro

Antalya Cad. No:2/111

250.00

450.00

5

4

HACIARMAĞAN

91

1

510

Hamam

40774 Sk. No:10A

500.00

900.00

5

5

HACIARMAĞAN

91

1

510,00

İşyeri

40758. Sok. No:1F

900.00

1,620.00

5

6

HACIARMAĞAN

91

1

510,00

İşyeri

40758. Sok. No:1C

900.00

1,620.00

5

7

MÜFTÜ

73

243

4958.73

Sinema

Beyşehir Cad. No:2155A

2,500.00

9,000.00

10

8

ADAKÖY

148

48

2199.51

RESTAURANT, BALIK LOKANTASI

Adaköy Cd. No:4

1,250.00

5,000.00

5

9

AVDANCIK

3138

288

Kahvehane

4654 Sk. No:2A

60.00

110.00

5

10

İZMİR/KONAK/ TEPECİK

87/10200 Arsa Paylı A Blok 25 nolu Bağımsız Böl.

7482

24

10200

Bodrumda Deposu Olan Dükkan (İşyeri)

Yenişehir Mah. 1145/6 Sokak No:14K Konak/İZMİR

2,500.00

4,500.00

5

11

DOĞANCIK

MANASTIR

102

1

10147.3

TARLA

550.00

100.00

5

12

DOĞANCIK

MANASTIR

102

3

7585.35

TARLA

500.00

100.00

5

13

DOĞANCIK

AKÇEŞME

104

7

15205.8

TARLA

2,000.00

300.00

5

14

DOĞANCIK

DEĞİRMENÖNÜ

106

27

805

TARLA

55.00

20.00

5

15

DOĞANCIK

DEĞİRMENÖNÜ

106

29

4497

TARLA

560.00

100.00

5

16

DOĞANCIK

DEĞİRMEN ÖNÜ

106

50

2180.16

TARLA

270.00

50.00

5

17

DOĞANCIK

BAĞYANI

107

10

2621.91

TARLA

245.00

50.00

5

18

DOĞANCIK

GÜNİNEN

110

49

11032.4

TARLA

670.00

110.00

5

19

DOĞANCIK

GÜNİNEN

111

40

874.13

TARLA

50.00

20.00

5

20

DOĞANCIK

GAVURDERESİ

112

184

5190.9

TARLA

215.00

50.00

5

21

DOĞANCIK

GAVURDERESİ

112

201

2775

TARLA

140.00

25.00

5

22

DOĞANCIK

YOLARASI

114

24

672

TARLA

60.00

20.00

5

23

DOĞANCIK

KÖYÖNÜ

119

61

8263.9

TARLA

1,035.00

200.00

5

1-Yukarıda belirtilen Mahallelerdeki gayrimenkullerin ihalesi 28/01/2020 tarihinde Salı günü belediye encümen salonunda saat 10.00 da yapılacaktır.
2-İhaleye Katılabilmek için;
2.1-Kullanım amacı “TARLA” olan taşınmazların ihalesine girebilmek için ilgili taşınmazın tapu kütüğünde kayıtlı olduğu mahallede ikametgâh etmek veya mahalle nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.
2.2-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
2.2.1-Tebligat için Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
2.2.2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2.2.3-İhaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
2.3-İsteklilerin Tüzel kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
2.3.1-Tebligat İçin Adres Beyanı,
2.3.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),
2.3.3-Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
2.3.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
2.4-İhaleye Katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığını dair belge,
2.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
2.6-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 680001500158007292289841 nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ. K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
2.7- Kullanım amacı “Sinema” olan yerin ihalesine katılacak isteklilerin halen sinema işletmeciliği yaptığını belgelemek zorundadırlar.
3-İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç 27/01/2020 Tarih, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
4-İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar.
5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR