KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koçarlı Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076173
Şehir : Aydın / Koçarlı
Semt-Mahalle : ÇULHALAR MAH. / KOÇARLI
: 39
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Koçarlı/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi , Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki tablolarda özellikleri belirtilen taşınmaz İhaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile tablolarda belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi , Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda tablo -1 ,tablo-2,tablo-3'de belirtilen kira ihaleleri yapılacaktır.

TABLO-1

S.NU. İL İLÇE BUCAĞI/MAH
/KÖY
CADDE/SOKAK
/MEVKİİ
CİNSİ KULLANIM AMACI ADA / PARSEL Kullanım Alanı/Yüzölçümü İHALE SÜRESİ MUAMMEN BEDELLERİ
3 YILLIK(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AYDIN KOÇARLI Çulhalar Mah. Akçayar,Karataş,Kocabağ,Kelerlik,Gökbelen Zeytin Zeytinlik 56-154-218-487-556-564-650-836-839-854-908-953-958-1008-1030-1031-1073-1853 39.276m² 3 yıl 3000,00 90,00 14.11.2019 09:00
2 AYDIN KOÇARLI Çakmar Mah. Köycivarı,Köyiçi,Gökbelen,Kemer deresi,Kanlıorman,
Duka,Türbetepesi,Bayraktepesi,Bozmaca,Köşkboğazı
Zeytin Zeytinlik 135-145-164-221-225-231-242-281-661-722-414-446-918-528 ,0/0 18.321m² 3 yıl 1800,00 54,00 14.11.2019 09:15
3 AYDIN KOÇARLI Dereköy Mah. Köyaltı Hacıahmet,Muhtelif Zeytin Zeytinlik 0/0 2.500 m² 3 yıl 900,00 27,00 14.11.2019 09:30
4 AYDIN KOÇARLI Timiciler Mah. Çatalağaç,Koyak,
Kireçocağı,Çakırbağ
Zeytin Zeytinlik 338-341-330-101-134-620-126 8.226m² 3 yıl 1200,00 36,00 14.11.2019 09:45
5 AYDIN KOÇARLI Birci Mah.,
Satılar Mah.
Köycivarı,Muhtelif,Daryakası,
Herekli,
Zeytin Zeytinlik 16-252-254-79-0/0 16.486m² 3 yıl 1050,00 31,50 14.11.2019 10:00
6 AYDIN KOÇARLI Karacaören Mah. Çöğürlük Zeytin Zeytinlik 151 5.250m² 3 yıl 750,00 22,50 14.11.2019 10:15
7 AYDIN KOÇARLI Kuşlarbeleni Mah. Taşlıdere,Köycivarı,
Yukarı geçit,Kazandere,Tozlar,Başkarca,Caferler
Zeytin Zeytinlik 44-482-652-863-935-940-1144-1188-101/4 22.476m² 3 yıl 1500,00 45,00 14.11.2019 10:30
8 AYDIN KOÇARLI Boğaziçi Mah. Taşavlu-Taşavlu-
KöyiçiDikmelikDerekenarı-Köyiçi-Köyiçi
Zeytin Zeytinlik 0/0-151-227-0/0-0/0 4.850m² 3 yıl 1800,00 54,00 14.11.2019 10:45
9 AYDIN KOÇARLI Büyükdere Mah.,
Şahinciler Mah.,
Sobuca Mah.
Cinlicuma,Köyiçi(aski yanı),Köycivarı,Dikmelik,Köy üstü,Köy içi,
Zeytin Zeytinlik 604-0/0-299-195 0/0 47954,19m² 3 yıl 1050,00 31,50 14.11.2019 11:00
10 AYDIN KOÇARLI Dedeköy Mah. Solkol harımı,Hacışeyh(kale),
Hacışeyh,Bağiçi,Narlıdere,
Armutluk,Suludere,
köyiçi
Zeytin Zeytinlik 278-445-528-531-564-688-702-807-0/0-0/0-0/0 25.352m² 3 yıl 4500,00 135,00 14.11.2019 11:15
11 AYDIN KOÇARLI Tekeli Mah. Kayalık,
Bıçakçı,Yelden,
Burgaz,Suludere,
Karaağaç,Köyiçi.
Zeytin Zeytinlik 11-158-182-676-404-617-618-654-658-679-512-0/0 61.266,5 m² 3 yıl 4500,00 135,00 14.11.2019 11:30
12 AYDIN KOÇARLI Esentepe Mah. Demircialanı,Göktaş,
Dallık,Bahturlar
Zeytin Zeytinlik 93-265-302-1248-1436-1438-1460-1474-1637-1713 11.100 m2 3 yıl 900,00 27,00 14.11.2019 11:45
13 AYDIN KOÇARLI Çeşme Mah. kaime-2 Karanlı göl Zeytin Zeytinlik 814 16.680 m2 3 yıl 750,00 22,50 14.11.2019 12:00
14 AYDIN KOÇARLI Çulhalar Mah. Sapalan Zeytin Zeytinlik 1534 43.640 m2 3 yıl 1500,00 45,00 14.11.2019 12:15

TABLO-2

S.
NO.
İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/
PARSEL
ALANI M2 KULLANIM
ŞEKLİ
MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
(AYLIK)
Türk Lirası
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
KİRA
SÜRESİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 KOÇARLI Evsekler Mah. Kargir Kahvehane 0/764 91,00m² Kahvehane 74,00 79,92 3 YILLIK 14.11.2019 13:45
2 KOÇARLI Çakırbeyli Mah. Dükkan 0/0 15m² Dükkan 108,00 116,64 3 YILLIK 14.11.2019 14:00
3 KOÇARLI Büyükdere Mah. Bahçeli Kahvehane 0/356 581m² Bahçeli Kahvehane 2133,00 2303,64 3 YILLIK 14.11.2019 14:15
4 KOÇARLI Yeni Mah. 14 DÜKKANLISEBZE HALİ 109/32 Kapı No:21/10 10m² Dükkan 125,00 135,00 3 YILLIK 14.11.2019 14:30
5 KOÇARLI Boğaziçi Mah. Dükkan 0/390 20m² Dükkan 70,00 75,60 3 YILLIK 14.11.2019 14:45
6 KOÇARLI Karaağaç Mah. Kahvehane 0/0 50m² Kahvehane 90,00 97,20 3 YILLIK 14.11.2019 15:00

TABLO-3

S.
NO.
İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/PARSEL ALANI M2 KULLANIM
ŞEKLİ
MUHAMMEN KİRA BEDELİ
5(yıllık)
Türk Lirası
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 KOÇARLI Güdüşlü Mah. KargiRDükkan ve Arsası
Kargir Köy Odas,Arsa,Arsa
0/1071-0/1072
0/1073-0/1074
210m²-146m²
149m²-55m²
Dükkan 44500,00 1335,00 5 YILLIK 14.11.2019 15:15

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Tablo-1’de belirtilen taşınmazlar için İhale bedeli ita amirinin ihaleyi onaylamasına müteakip,sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde ihale bedelinin %50'si peşin kalan %50'si 30 Eylül 2020 tarihinde ödenecektir.
Tablo-3’de belirtilen taşınmaz için İhale bedeli ita amirinin ihaleyi onaylamasına müteakip,sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olarak yatırılacaktır.
İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR