KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koçarlı Belediyesi'nden gayrimenkul satış ve kiralama ihalesi

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939359
Şehir : Aydın / Koçarlı
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / KOÇARLI
: 110
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 04.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda tablo -1 satış ve tablo-2 kira ihalesi yapılacaktır.

SATIŞ TABLO-1

İLÇESİ MAHALLESİ CADDESİ/ SOKAK MEVKİİ CİNSİ PAFTA/ADA/
PARSEL
PAY/PAYDA KAT ARSA
PAYI
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
YÜZÖLÇÜMÜ GEÇİCİ TEMİNAT MUAMMEN BEDELİ İHALE SAATİ İHALE TARİHİ
1 Koçarlı Orta İşlek Sokak Arsa 224/23 Tam 110,34m² 600,00TL 20,000,00TL 09:00 19.02.2019
2 Koçarlı Kızılkaya - Zeytinlik 0/2060 Tam - - - 193.006,17m² 14.550,00TL 485.000,00TL 09:30 19.02.2019
3 Koçarlı Tekeli Karaağaçlı Zeytinlik 0/512 Tam - - - 49.260 m² 7.500,00TL 250.000,00TL 10:00 19.02.2019
4 Koçarlı Çakırbeyli Köyiçi Arsa (Mesken) 0/1161 Tam - - - 353,26m² 4.650,00TL 155.000,00TL 10:30 19.02.2019


KİRA

NO İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/ PARSEL ALANI M² Aylık ve yıllık muhammen kira bedeli Geçici Teminat SAATİ Kira
Süresi
Tarih
1 KOÇARLI Kasaplar Mahallesi Dükkân
(Boş)
0/156 10m² 50,00TL
Aylık
55,00TL 11:00 3 Yıllık 19.02.2019
2 KOÇARLI Akmescit Mahallesi Dükkân 0/0
Tescilsiz
70m² 746,00TL
Aylık
810,00TL 11:15 3 Yıllık 19.02.2019
3 KOÇARLI Orta Mahalle Dükkân
(Boş)
42/1 zemin 6 nolu böl. 15m² 150,00TL
Aylık
165,00TL 11:30 3 Yıllık 19.02.2019
4 KOÇARLI Yeni Mahalle Dükkân
(Boş)
109/32 Pazaryeri 15m² 150,00TL
Aylık
165,00TL 11:45 3 Yıllık 19.02.2019

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;

Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;

İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR