KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Kandıra'da 1279 m² tarla SGK'dan satılıktır

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068979
Şehir : Kocaeli / Kandıra
Semt-Mahalle : ÖMERLİ MAH. / KANDIRA
: 1279
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM YAKA KOCAELİ 30.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2013/43419 TAKİP
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tapu kayıtlarında Ömerli köyü Yarmalı mevkii, 124 Ada 48 nolu parsel olarak kayıtlı olan, 1.279,15 m² arsa satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT /KOCAELİ adresinde, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
DOSYA NO: 2013/43419 TAKİP


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tapu kayıtlarında Ömerli köyü Yarmalı mevkii, 124 Ada 48 nolu parsel olarak kayıtlı olan, 1.279,15 m² arsa üzerinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkul.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tapu kayıtlarında Ömerli köyü Yarmalı mevkii.124 Ada 48 nolu parsel olarak kayıtlı olan,1.279,15 m² arsa üzerinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkul. Kandıra ilçe merkezine araçla 25-30 dakika, İzmit şehir merkezine 50-55 dakika uzaklıktadır. Sakarya İl sınırına çok yakın bölgededir. Ömerli köyü Yarmalı mevkii Araman Bölgesindeki parsel tarla olarak kullanılmaktadır.
GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda boş arsa değeri 13-15.-TL m² olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 1.279.15 m² x 14,00.-TL m² = 17.908,10.-TL
SATIŞ ŞARTLARI:
1-1.artırma 04.12.2019 günü, saat 10.10-10.15 ’de, Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT /KOCAELİ adresinde, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonunda, yapılacak, muhammen bedelinin açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 11.12.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada teklif edilen bedelin rayiç bedelin %50’ını bulması şartıyla (takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8-Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2013/43419 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR