KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Derince'de 1.692 m² tarla icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181982
Şehir : Kocaeli / Derince
: 1692
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/6468 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
108,030 TL
Birinci Satış Günü
:
26.08.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
21.09.2020 14:00
Satış Yeri
:
3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/6468 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli, Derince, Çavuşlu mah. 425 Ada, 5 Parsel,1.692,00 M2 Tarla vasıflı taşınmaz;
Taşınmaz Derince ilçe merkezinin yaklaşık 32 km kuzeyinde konumludur. Taşınmaza ulaşım :Puyalar camiinin önündeki köy yolundan kuzey-doğu istikametinde 700 metre ilerlenip sağ tarafa dönülür. Yol boyunca 760 metre ilerlenince sol tarafta konumlu konu taşınmaza ulaşılır. Yakın çevresinde boş parseller bulunmaktadır. Koordinatlar (40.8875 29.8690):
Proje ve ruhsat Konu taşınmazın üzerinde yapı olmadığından proje ve ruhsat kaydı bulunmamaktadır.parsel dikdörtgen şekline sahip olup hafif eğimlidir. ana yola cephesi bulunmamaktadır, yaklaşık 12 metre eni, 140 metre boyu bulunmaktadır. Üzerinde ekili alan bulunmamakta olup çayırlıktır. Çevresinde çit, tel vb. İle çevrili değildir. Jeolojik yapısı hakkında bataklık-humuslu ya da yapı statiğini olumsuz etkileyebilecek su muhtevası yüksek olan bir durum gözlenmemekle birlikte; güvenilir bilgi için uygun teçhizatlar ile detaylı bir inceleme gerekmektedir.
İmar Durumu : DerinceBelediyesi imar müdürlüğünden alınan şifai bilgiye göre1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında. %5 bağ evi, %5 tarımsal yapı yapılaşma koşullarında '' Diğer Tarım '' alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 108.030,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 27/02/2019 , 3083 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. Taşınmaz bu şerh ile yükümlü olarak satılacaktır.
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6468 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR