BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kestel/Barakfakih'de 8550 m² tarlanın 1/3 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996636
Şehir : Bursa / Kestel
Semt-Mahalle : BARAKFAKİH MAH. / KESTEL
: 8550
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 16.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4636 ESAS
Muhammen Bedeli
:
456,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.06.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.07.2019 10:00
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BURSA17. İCRA DAİRESİ
2018/4636 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 0 Ada, 1486 Parsel,
1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 03.01.2019 tarih ve E-19405 yevmiye no?lu yazısı ve ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Kumluk Mevkii, 0 ada; 1486 nolu parsel 8.550,00m² yüzölçümüne sahiptir.
Şerh: Narlıdere Sınırlı Sorumlu Zirai Sulama ve Arzi Islahı Kooperatifi Lehine Paftasında Gösterilen Kuyuda Su Alma Hakkı-( Başlama Tarih 01.07.1976, Bitiş Tarihi 01.07.1976, Süre: - ) şerhi vardır.
1.2- Taşınmazın İmar Durumu:Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazısında Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 0 ada 1486 parsel sayılı taşınmaz; ?Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planına? göre ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda? kalmaktadır.
1.3-Mahalli Durumu:Dava konusu taşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 0 ada 1486 parsel nolu parselde 8.550,00m2 yüzölçümüne sahip Tarla vasfıyla kayıtlı olup 1/3 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Dava konusu taşınmazın eğimi % 2-4 arasındadır, toprağı killi-tınlı ve derin profillidir. Taşınmazın herhangi bir kadastrolu yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz en yakın yerleşim yerlerine yaklaşık 1850-1900m mesafede, fabrikalara 550-600m mesafede, Ankara Yolu?na 400m mesafede bulunmaktadır. Değer tespitinde bu durum önemle değerlendirilmiştir. Keşif günü zeminde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın içerisinde 1 adet elektrik direği mevcut olup, taşınmaz içerisinde herhangi bir tarımsal ürünün ekilip dikilmediği görülmüştür.
1.4-Taşınmazın Kıymeti:Taşınmazın yukarıda sayılan tarımsal, topografik, konumsal ve diğer özellikleri de dikkate alınarak taşınmaz değerinin tespiti için piyasa araştırması yapılmış ve yapılan piyasa araştırması sonucu taşınmazın m2 birim değerinin 160,00TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır.
Bu bilgiler ışığında, keşif tarihi itibarı ile 0 ada 1486 parsel nolu taşınmazın toplam değeri:8.550,00m2 X 160,00TL = 1.368.000,00TL
Bu bilgiler ışığında, keşif tarihi itibarı ile 0 ada 1486 parsel nolu taşınmazda borçlununhissesinin toplam değeri: 8.550,00m2 X 1/3 X 160,00TL = 456.000,00TL
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazısında Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 0 ada 1486 parsel sayılı taşınmaz; ?Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planına? göre ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda? kalmaktadır.
Kıymeti : 456.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Narlıdere Sınırlı Sorumlu Zirai Sulama ve Arzi Islahı Kooperatifi Lehine Paftasında Gösterilen Kuyuda Su Alma Hakkı-( Başlama Tarih 01.07.1976, Bitiş Tarihi 01.07.1976, Süre: - ) şerhi vardır.
Ayrıca Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 1683 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, Darıyerleri Mevkii,NARLIDERE MAH., DARIYERLERİ MEVKİİ, 1683 NO?LU PARSEL ( TARLA ve ŞEFTALİ BAHÇESİ) :
a) Tapu Kaydı :Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 09.05.2018 tarih ve 3998 yevmiye no?lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Darıyerleri Mevkii, 0 ada, 1683 parsel sayılı ve 3552,89 m2. miktarlı ?Tarla ve Şeftali Bahçesi? vasıflı taşınmazın tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerine İhtiyati Haciz Şerhi?nin konulduğu, belirtilmektedir.
Şerh : Krokisinde gösterildiği üzere 824,00 m2 lik kısım üzerinde botaş lehine daimi irtifak hakkı ( Başlama 12.11.1992 Bitiş : 12.11.1992, Süre : - )
b) İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1683 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
c) Mahalli Durumu:Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve Tam hissesinin borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Darıyerleri Mevkii, 0 ada, 1683 parsel sayılı ve 3552,89 m2. miktarlı ?Tarla ve Şeftali Bahçesi? vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde ?Tarla? vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda 10-12 yaşlarında kapama Şeftali bahçesi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın ortasından 824,00 m2 alandan Botaş Boru hattı geçmektedir. Sulanan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Doğudan Batı istikametine doğru yaklaşık% 0-1 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 3.350,00 m. mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
d) Taşınmazın Kıymeti :Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/1 oranındadır.
Tarla Vasıflı Parsel Kıymeti??.?:3.552,89 m2. *80,00 TL/m2. =284.231,20 TL.
Her ne kadar taşınmazın değeri 284.231,20 TL olarak değer tespit edilmişse de Türkiye Ziraat Bankası A.Ş'nin taşınmaz üzerinde ipteği bulunmakta olup güncel borç miktarı 168.600,00 TL'dir. İpotek bedeli altında satışına muvafakat edilmediğinden taşınmaz 168.600,00 TL + masraf olarak satışa çıkartılacaktır.
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1683 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 284.231,20 TL - Her ne kadar taşınmazın değeri 284.231,20 TL olarak değer tespit edilmişse de Türkiye Ziraat Bankası A.Ş'nin taşınmaz üzerinde ipteği bulunmakta olup güncel borç miktarı 168.600,00 TL'dir. İpotek bedeli altında satışına muvafakat edilmediğinden taşınmaz 168.600,00 TL + masraf olarak satışa çıkartılacaktır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Krokisinde gösterildiği üzere 824,00 m2 lik kısım üzerinde botaş lehine daimi irtifak hakkı ( Başlama 12.11.1992 Bitiş : 12.11.1992, Süre : - )
Ayrıca Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 10:16 - 10:21 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 10:16 - 10:21 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bursa İl, Kestel İlçe, 284 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, Çaybahçeleri Mevkii, NARLIDERE MAH., ÇAYBAHÇELERİ MEVKİİ, 284 NO?LU PARSEL (NAR BAHÇESİ) :
Tapu Kaydı :Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 09.05.2018 tarih ve 3998 yevmiye no?lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Çay Bahçeleri Mevkii, 0 ada, 284 parsel sayılı ve 1.343,00 m2. miktarlı ?Nar Bahçesi? vasıflı taşınmazın Tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerine İhtiyati Haciz Şerhi?nin konulduğu, belirtilmektedir.
Şerh :TEK Genel Müdürlüğü adına 140,00 m2. Alanda daimi İrtifak Hakkı bulunmaktadır.
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 284 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Mahalli Durumu:Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve Tam hissesinin borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Çay Bahçeleri Mevkii, 0 ada, 284 parsel sayılı ve 1.343,00 m2. miktarlı ?Nar Bahçesi?vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde ?Nar Bahçesi? vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama 20-25 yaşlarında Nar bahçesi olduğu tespit edilmiştir. Sulanan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Kuzeyden Güney istikametine doğru yaklaşık% 0-1 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 850 m. mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Ancak kadastro yoluna çok yakındır.
Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
Taşınmazın Kıymeti :
Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/1 oranındadır.
Tarla Vasıflı Parsel Kıymeti??.?: 1.343,00 m2. *100,00 TL/m2. =134.300,00 TL.
(Yalnız; Yüz Otuz Dört Bin Üç Yüz Türk Lirasıdır.)
134.300,00 TL olarak değer tespit edilmişse de Türkiye Ziraat Bankası A.Ş'nin taşınmaz üzerinde ipteği bulunmakta olup güncel borç miktarı 168.600,00 TL'dir. İpotek bedeli altında satışına muvafakat edilmediğinden taşınmaz 168.600,00 TL + masraf olarak satışa çıkartılacaktır.
Yüzölçümü : 1.343,00 m2
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 284 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 134.300,00 TL olarak değer tespit edilmişse de Türkiye Ziraat Bankası A.Ş'nin taşınmaz üzerinde ipteği bulunmakta olup güncel borç miktarı 168.600,00 TL'dir. İpotek bedeli altında satışına muvafakat edilmediğinden taşınmaz 168.600,00 TL + masraf olarak satışa çıkartılacaktır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TEK Genel Müdürlüğü adına 140,00 m2. Alanda daimi İrtifak Hakkı bulunmaktadır.
Ayrıca Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 10:31 - 10:36 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 10:31 - 10:36 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 662 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, KARAKOVALIK Mevkii,
a) Tapu Kaydı :Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 09.05.2018 tarih ve 3998 yevmiye no?lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Karakovalık Mevkii, 0 ada, 662 parsel sayılı ve 2.000,00 m2. miktarlı ?Tarla? vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin dosyamız borçlusu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerine İhtiyati Haciz Şerhi?nin konulduğu, belirtilmektedir.
Şerh : Paftasında görülen kısım üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır. ( Başlama tarih: 10/06/1976 Bitiş Tarih: 10/06/1976- Süre:-TEK lehine irtifak Hakkı vardır.
b) İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 662 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
c) Mahalli Durumu:Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve 1/5 hissesinin dosyamız borçlusu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Karakovalık Mevkii, 0 ada, 662 parsel sayılı ve 2.000,00 m2. miktarlı ?Tarla? vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde ?Tarla? vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama 2 yaşında Şeftali Fidanlı olduğu tespit edilmiştir. Sulanan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Kuzeyden Güney istikametine doğru yaklaşık% 0-1 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 3.300,00 m. mesafededir. Ankara Yoluna 50,00 m. mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.
Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
d) Taşınmazın Kıymeti :Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/5 oranındadır.
Tarla Vasıflı Parsel Kıymeti??.?: 2.000,00 m2. *70,00 TL/m2. =140.000,00 TL.
BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR?.: 140.000,00 TL. * 1/5 = 28.000,00 TL.
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 662 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 28.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Paftasında görülen kısım üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır. ( Başlama tarih: 10/06/1976 Bitiş Tarih: 10/06/1976- Süre:-TEK lehine irtifak Hakkı vardır.
Ayrıca Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 10:46 - 10:51 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 10:46 - 10:51 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 668 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, KARAKOVALIK Mevkii, a) Tapu Kaydı :Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 09.05.2018 tarih ve 3998 yevmiye no?lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Karakovalık Mevkii, 0 ada, 668 parsel sayılı ve 10.875,00 m2. miktarlı ?Tarla? vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerine İhtiyati Haciz Şerhi?nin konulduğu, belirtilmektedir.
ŞERH: Yıllığı 200 TL dan 5 yıl müddetle Kemal Arslan Lehine Kira Şerhi ( Başlama Kemal Arslan tarih: 08/04/1993 )
b) İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 668 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve 1/5 hissesinin borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Karakovalık Mevkii, 0 ada, 668 parsel sayılı ve 10.875,00 m2. miktarlı ?Tarla? vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde ?Tarla? vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama 2 yaşında Şeftali Fidanlı olduğu tespit edilmiştir. Sulanan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Kuzeyden Güney istikametine doğru yaklaşık% 0-1 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 3.300,00 m. mesafededir. Ankara Yoluna 95,00 m. mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.
Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
d) Taşınmazın Kıymeti :Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/5 oranındadır.
Tarla Vasıflı Parsel Kıymeti??.?:10.875,00 m2. *70,00 TL/m2. =761.250,00 TL.
BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR?.: 761.250,00 TL. * 1/5 = 152.250,00 TL.
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 668 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barakfakih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Göre Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 152.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yıllığı 200 TL dan 5 yıl müddetle Kemal Arslan Lehine Kira Şerhi ( Başlama Kemal Arslan tarih: 08/04/1993 )
Ayrıca Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 1157 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, KAYADİBİ Mevkii,a) Tapu Kaydı :Kestel Tapu Müdürlüğü?nün 09.05.2018 tarih ve 3998 yevmiye no?lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 0 ada, 1157 parsel sayılı ve 1.480,00 m2. miktarlı ?Zeytinlik? vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerine İhtiyati Haciz Şerhi?nin konulduğu, belirtilmektedir.
b) İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1157 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa 2020 Yılı1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına Göre Orman Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
c) Mahalli Durumu:Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve 1/5 hissesinin borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 0 ada, 1157 parsel sayılı ve 1.480,00 m2. miktarlı ?Zeytinlik? vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde ?Zeytinlik? vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda çalılık olduğu tespit edilmiştir. Sulanmayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Doğudan Batı istikametine doğru yaklaşık% 7-10 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 780,00 m. mesafededir.Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
d) Taşınmazın Kıymeti :Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/5 oranındadır.
Tarla Vasıflı Parsel Kıymeti??.?:4.200,00 m2. *10,00 TL/m2. = 42.000,00 TL.
İmar Durumu : Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 22.05.2018 tarih ve E.50506 sayılı yazılarında; Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1157 parsel, Kadastro Parseli olup, Bursa 2020 Yılı1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına Göre Orman Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 42.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, 1415 Parsel, NARLIDERE Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, a) Tapu Kaydı :Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 0 ada, 1415 parsel sayılı ve 324,00 m2. miktarlı ?Avlulu Ev? vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir.
b) İmar Durumu : Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1415 parsel, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi?nce 20.10.2016 tarih ve 2075 sayı ile onaylı Narlıdere Mahallesi (Kestel) Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.(Yükseklik): 6,50 m. (2 kat) ve arka bahçe mesafesi: 3,25 m. olan bitişik nizam konut alanında kalmaktadır.
c) Mahalli Durumu :Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve 1/5 hissesi borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz; Bursa İli, Kestel İlçesi sınırları dahilinde bulunan Narlıdere Mahallesi, Bursa Sokak, no: 20 adresindeki 324,00 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın bir kısmı üzerine yığma niteliğinde yapılanmış olan 1 adet mesken binası ve avlu içerisindeki 1 adet ahşap sundurmadan ibarettir. Parselin, bina ve sundurma haricinde kalan kısımları, bina ve sundurmanın arasında avlu olarak bırakılmış olup, araç geçişine uygun büyüklükteki avlu giriş kapısı 3 kanatlı demir profil olarak yapılmıştır. Binaların görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir.
1) 2 Katlı Yığma Bina : Halihazırda, diğer hissedartarafından mesken amaçlı olarak kullanılan binanın ana giriş kapısı ile katlar arası merdiven basamakları ahşap yapılı, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, binanın inşaat taban alanı 93,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 2 kat*93,00 = 186,00 m2. dir. Binanın zemin katı 3 adet oda, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo, 1. katı ise 4 adet oda ve hol bölümlerinden teşkil edilmiştir. Gerek zemin ve gerekse 1. kattaki tüm bölümlerin tabanları ahşap veya beton ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümünde, üzeri mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst MDF dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde tabanlar tamamen, duvarlarının ise ½? si seramik olarak yapılmıştır. Binanın iç kapıları ile pencere çerçeveleri ahşap olup, zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olup, elektrik ve su abonelikleri mevcuttur.
2) Sundurma : Parselin güneybatı sınırındaki duvarına bitişik olarak ahşap direkler üzerine eğik ahşap çatılı olarak yapılmış olup, çatı üzeri eternit paneller ile örtülmüştür. 3 cephesi kapalı ve ön cephesi açık olan sundurmanın tabanı kaplamasız (toprak zemin) olarak bırakılmıştır. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, sundurmanın inşaat taban alanı 67,00 m2. dir. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan avlulu, bahçeli, 1 veya 2 katlı serbest nizam binaların bulunduğu mahalle yerleşik birimleri içerisinde yer alan borçluya ait taşınmaz Kestel İlçe merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı altyapı hizmetleri mevcuttur.
d) Taşınmazın Kıymeti : Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa arsa ve bina alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir. Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/5 oranındadır.
1) 2 Katlı Yığma Bina Kıymeti..................: 186,00 m2. * 380,00 TL/m2. = 70.680,00 TL.2) Ahşap Sundurma Kıymeti......................: 67,00 m2. * 60,00 TL/m2. = 4.020,00 TL.3) Arsa Vasıflı Parsel Kıymeti????...: 324,00 m2. * 110,00 TL/m2. = 35.640,00 TL.
KIYMETLER GENEL TOPLAMI (1+2)?: 110.340,00 TL. BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR?.: 110.340,00 TL. * 1/5 = 22.068,00 TL.
İmar Durumu : Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1415 parsel, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi?nce 20.10.2016 tarih ve 2075 sayı ile onaylı Narlıdere Mahallesi (Kestel) Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.(Yükseklik): 6,50 m. (2 kat) ve arka bahçe mesafesi: 3,25 m. olan bitişik nizam konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 22.068,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4636 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR