KEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kemalpaşa/Sinancılar Mahallesi'nde boş tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

KEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981697
Şehir : İzmir / Kemalpaşa
Semt-Mahalle : SİNANCILAR MAH. / KEMALPAŞA
: 4781
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Mahkeme Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/28 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
167,343 TL
Birinci Satış Günü
:
28.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
26.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4 Alt Kat Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KEMALPAŞA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sinancılar Mahallesindeki 107 ada 38 parsel numaralı taşınmazın cinsi bağ olarak geçmektedir, hali hazırda boş tarla durumundadır. Parsel düz bir yapıdadır. Kumlu Tınlıtoprak yapısına sahiptir. Parselin etrafında tarım alanları bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi olan parselin elektrik ve sulama suyu mevcut değildir.
Yüzölçümü : 4.781,23m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 167.343,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4 Alt Kat Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Mahallesi Köyiçi Mevkii 5085 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Avlulu Kerpiç Ev olarak geçmektedir. Uygulama İmar Planında konut alanı kapsamında kaldığı, kadastral parsel niteliğinde olduğu ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili madde hükümlerine tabidir. Buradan taşınmazın kadastral (imar uygulaması yapılmamış) parsel olduğu ve taşınmaz üzerinde imar uygulaması yapılmadan yeni inşaat yapılamayacağı ve inşaat ruhsatı alınamayacağı anlaşılmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, satışa konu Bağyurdu Mahallesi 5085 parsel üzerinde hali hazırda 1 adet Kerpiç Ev Niteliğinde yapı ve tuvalet depo amaçlı yapı bulunduğu görülmüştür. Yine parselin üzerinde asma, erik, dut, nar gibi bakımsız halde çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan kerpiç ev, çok eski bir yapı olup, çatısı ve duvarlarının bazı bölümleri yıkılmış, yine ahşap malzemeleri çürümüş durumda olup, yapı ekonomik ömrünü tamamlamış harap haldedir. Yine parseldeki depo-wc yapısı da çok eski bir yapı olup ekonomik ömrünü tamamlamış bir yapıdır. Mevcut durumda parsel üzerindeki yapılar kullanılamayacak durumda olup, yapıların ekonomik değerinin olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle 5085 parselin sadece zemin (arsa) değerinin olacağı değerlendirilmiştir. Yüzölçümü : 270 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : imarlı
Kıymeti : 67.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4 Alt Kat Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sarılar Mahallesi Bademcik Mevkii 101 ada 37 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında cinsi bağ olarak geçmektedir. Taşınmaz üzerinde hali hazırda seyrek olarak mahsuldar zeytin ağaçları (27 adet) ve 3 adet incir ağacı bulunmaktadır. Parsel düz bir yapıdadır. Kumlu Tınlı Hafif taşlı bir toprak yapısına sahiptir. Parselin etrafında tarım alanları bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi olan parselin elektrik ve sulama suyu mevcut değildir. Parsel Bağyurdu Tarımsal amaçlı Sanayi Bölgesine komşu bir konumdadır.
Yüzölçümü : 6.312,59 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 315.629,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4 Alt Kat Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR