SARIOĞLAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kayseri/Sarıoğlan'da arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

SARIOĞLAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963903
Şehir : Kayseri / Sarıoğlan
: 6300
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
440,693 TL
Birinci Satış Günü
:
02.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
28.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
SARIOĞLANADLİYE YAZIİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SARIOĞLAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, 0 Ada, 5261 Parsel, PALAS Mahalle/Köy, Değirmenci Mevkii, Tapuda 6.300,00 m2 tarla olarak kayıtlıdır. Arsa vasfını almıştır. Arsanın değeri 56.700,00 TL.dir. Arsa üzerinde 147 m2 liik 1A yapı sınıflı biriket örgülü kargir ev, İki katlı her katı 177,00 M2 olan iki katlı toplam 354,00m2 olan kargirev, 1A sınıflı%18 yıpranma paylı, Kargirev, yine arsa üzerinde 117 m2 lik kargir ev,ve58 m2 biriket örgülü depo, yine 112 m2 duvarları biriket örgülü yüzeyleri beton harçlı1 A sınıflı %45 yıpranma paylı kargir ev vardır. Yüzölçümü : 6.300,00 m2Arsa Payı : Tam İmar Durumu: İmar planı kapsamı dışında olan bir kadastro parselidir. Arsa Payı : Tam Kıymeti. 440.693,39 TL KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler: Kayseri 6 İcra Müdürlüğünün 2012/4819,Kayseri Kaleönü vergi dairesinin 3/09/2015 tarih ve 16488 saılı, 22587 sayılı ,Kayseri 6 İcra Müdürlüğünün 2012/4819- sayılı hacizler vardır.
1. Satış Günü: 02/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası


2. Satış Günü: 28/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası


Satış Yeri: SARIOĞLANADLİYE YAZIİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜODASI –


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, 6341 Parsel, PALAS Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz 648,00 Arsa olarak tapuya kayıtlıdır. Ancak üzerinde 145,00m2 alanlı tek katlı kargir ev 3A yapı sınıfı yıpranma payı %40 oranlı yine 68 m2 alanlı biriket örgülü samanlık odunluk olan yapı 3A sınıflı yıpranma payı %55 ve yine 72m2 alanlı ahır taş örgülü, duvar yüzeyleri çamur harç ile sıvalı ahşap çatılı 3Asınıfı %55 yıpranma paylı ahırdır. 648.00m2 arsa fiatı6.480,00 TL.dir. 68.757,00Tlev, odunluk, samanlık ve ahırın fiyatıdır.

Yüzölçümü: 648,00 m2

Arsa Payı: Tam


İmar Durumu: İmar planı içerisinde olan bir kadastro parselidir.


Kıymeti: 75.237,00 TL KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler: Kayseri 6 İcra Müdürlüğünün 2012/4819, Kayseri Kaleönü vergi dairesinin 03/09/2015 tarih ve 16488 saılı,22587 sayılı ,Kayseri 6 İcra Müdürlüğünün 2012/4819-sayılı hacizler vardır.
1. Satış Günü: 02/05/2019 günü 10:15 - 10:20 arası


2. Satış Günü: 28/05/2019 günü 10:15 - 10:20 arası


Satış Yeri: SARIOĞLAN ADLİYE YAZIİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜODASI –


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, 0 Ada, 5209 Parsel, PALAS Mahalle/Köy, Değirmenci, Mevkii, Ada sıfır(0) parsel 5209 olan taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Arsa vasfını almıştır. arsa üzerinde16 adet kayısı, 3 adet armut,1 adet elma ağaçları vardır. ağaçların toplam değerleri1.160,00 TL.dir. Arsa üzerinde bulunan 1 adet duvarları biriket örgülü145,00 m2 alanlı ahır bulunan çatılı kaplamalı, duvarları biriket örgülü ,duvar yüzeyleri beton harçla sıvalı 1Asınıflı %55 yıpranma oranlı basit bir yapı mevcuttur.


Yüzölçümü : 1.350,00 m2Arsa Payı : Tam


İmar Durumu : İmar planı kapsamı dışında olan bir kadastro parselidir.


Kıymeti : 25.818,25 TLKDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Kayseri 6İcraMüdürlüğünün2012/4819,KayseriKaleeönüvergi dairesinin03/09/2015 tarih ve 16488 saılı,22587 sayılı ,Kayseri 6İcraMüdürlüğünün 2012/4819- sayılı hacizler vardır.


1. Satış Günü : 02/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası


2. Satış Günü : 28/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası


Satış Yeri : SARIOĞLANADLİYE YAZIİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜODASI –


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR