KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kayseri/Hacılar'da bağ mahkemeden satılıktır (Çoklu satış)

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048564
Şehir : Kayseri / Hacılar
Semt-Mahalle : BEĞENDİK MAH. / HACILAR
: 3738
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
489,268 TL
Birinci Satış Günü
:
15.10.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
15.11.2019 14:00
Satış Yeri
:
Kayseri 5. Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KAYSERİ5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, BEĞENDİK Mahallesi, Beğendik Mevkii, 4109 Ada, 10 Parsel,
Adresi :Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi No:266 Hacılar/Kayseri
Yüzölçümü : 3.738,69 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 2 kat, TAKS (Taban alanı kat sayısı) (0,12) KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı)) (0,24) yapı nizamlı, minimum 100 m2 parsel şartlı bağ sayfiye (konut) alanı, park, otopark ve yol olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 489.268,80 TL
KDV Oranı : %18
Taşınmazın Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre " taşınmazın üzerinde yığma kargir tarzda inşa edilmiş, zemin ve 1 normal kattan oluşan yaklaşık 95 m2 alana sahip bir yapı bulunmaktadır. bu yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı olup üzeri beton damdır. yapının zemin kat alanı depo ve ocaklık alanı olarak iki bölümden oluşmakta olup bu alan yaklaşık 55 m2 lik alana sahiptir. yapının normal katı mesken olarak kullanılmakta ve 2 oda+antr+wc bölümlerinden oluşmakta olup bu alan yaklaşık 40 m2 lik alana sahiptir. Bu bölüm soba ile ısıtılmaktadır." denilmektedir.
1. Satış Günü : 15/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Kayseri 5. Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, ORTA Mahalle, Köyiçi Mevkii,3969 Ada, 53 Parsel,
Adresi : Kayseri ili Hacılar İlçesiOrta mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 108,87 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :1/1000 uygulama imar planında (S-2) Serbest Nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 14.153,10 TL
KDV Oranı : %1
Taşınmazın Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre " Satışa konutaşınmaz arsa niteliğinde olup taşınmaz üzerinde her hangi bir ekonomik değiri bulunmayan harabe vaziyette bir yapı bulunmaktadır." denilmektedir.
1. Satış Günü : 15/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 15/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Kayseri 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - null null / null
SATIŞ ŞARTLARI :
1-) Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili Taşınmazların ihalesi 15/10/2019 günü Saat 14:00’den - 14:15’a kadar Kayseri Adliyesi, 5 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15/11/2019 Günü aynı yer ve saatlerde taşınmazlar ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 15/11/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032683 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2019/5 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri 5. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunan Kayseri Vakıfbank Merkez Şubesi (Şube Kodu :033) nezdindeki TR 6000 0150 0158 0073 0076 4972 IBAN numaralıhesabakatılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler iseTeminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkuller üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR