KOCAELİ 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kartepe/Hikmetiye'de tarla icradan satılıktır

KOCAELİ 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979470
Şehir : Kocaeli / Kartepe
: 5757
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/391 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
287,894 TL
Birinci Satış Günü
:
30.05.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
27.06.2019 14:30
Satış Yeri
:
1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 4. İCRA DAİRESİ
2017/391 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Hikmetiye Mah., 1638 Parsel sayılı, bahçe vasıflı taşınmazın 1/8 hissesi. Satış konusu taşınmaz Derbent Ortaokulunun doğusunda, Kamu sokağın güneyinde, Marmara evlerinin batısında, Kafdağı sokağın kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde kıymete tesir eden sanat yapısına rastlanmamıştır. Tapoğrafik olarak az eğimli bir zemin sahiptir. Parsel şuyulandırma görmemiş D.O.P. (Düzenleme Ortaklık Payı)kesilmemiş imar parselidir. İlgili belediyesinden alınan 13-03-2018 tarih 2629 sayılı imar durumunda parselin Konut alanı kullanımında, Ayrık nizam 2 kat, tabanda arsa alanının % 20 si kadar inşaata müsait olduğu anlaşılmaktadır. Bu imar durumu incelendiğinde parselin yaklaşık 3860 m²'lik kısmını kapsadığı, bu alanında yukarıda belirtildiği şekilde Konut alanı kullanımı kapsamında kaldığı belirtilse de; Parselin 5.757,88 m2 alanı incelendiğinde taşınmazın kuzey kısmında bir kısmının imar yolunda, bir kısmının park alanında kaldığı anlaşılmaktadır. İmar planında değişiklik yapıldığı anlaşılan bu bölgede dosyada mevcut tapu kayıtlarına göre değerlendirme yapılmıştır.Alt yapısı yetersiz belediye hizmetlerinin kısmen yararlanmaktadır. Toplam muhammen değeri 2.303.152,00 TL olan 1638 sayılı parselin borçluya ait 1/8 hissesi satılacaktır.
Yüzölçümü : 5.757,88 m2
Kıymeti : 287.894,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz hakkında Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/50
Es.sayılı dosyası ile izale-i şuyuu davası açılmıştır.
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/391 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR