KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar 3 yıllığına kiraya verilecektir

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ ADA/ PARSEL NO. CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE TARİHİ
ÇORUM OSMANCIK AKÖREN KÖYÜ 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914 ve 2915 No.lu Parseller TARIM ARAZİSİ 24.940.00 m² TAM İMARSIZ 42.368,07 TL 1.271,00 TL. 13.12.2019 14:00


Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminatı, İhale günü, saati ve özellikleri belirtilen, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Gayrimenkul (Arsa) olan taşınmaz malların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
Bu işe ait şartname v.s. evraklar mesai saatleri içerisinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi,
2- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı odasından ihale yılı içerinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge,
3- Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,
4- Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi,
5- Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,
6- Geçici teminat vezne alındısı veya geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olacaktır.
7- Yukarıda belirtilen belgelerin ihale günü ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
9- İhale ile ilgili giderler (vergi, KDV, resim, harçlar, ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
10- Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu ile (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m2) , imar, iskan, sit, tapu kütüğündeki vefa hakkı, şufa hakkı, beyan ve şerhler vs. ve diğer durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacaktır.
11- İhale dokümanı, İdarede görülebilir ve 250,00 TL karşılığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 Atakum SAMSUN adresinden satın alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR