KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karacabey'de tarlalar TİGEM'den ihale usulü ile kiraya verilecektir

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963687
Şehir : Bursa / Karacabey
: 98
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY YÖREM 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.732 dekar ziraat arazisi 6 parti halinde tohumluk ve mahsul üretimi yapmak amacıyla kısa süreli 1 (bir) sezonluğuna kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI ARAZİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmeye ait muhtelif parsellerde toplam 1.732 dekar ziraat arazisi 6 parti halinde tohumluk ve mahsul üretimi yapmak amacıyla kısa süreli 1 (bir) sezonluğuna kiraya verilecektir. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhale 25.03.2019 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 01.04.2019 günü tekrar edilecektir.
3- Partilere göre muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
Parsel No Cinsi Alanı
(Dekar)
Muhammen Birim Fiyat
(TL/dekar)
Muhammen
Tutar
(TL)
Geçici
Teminat %10
(TL)
1 30 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 98 450,00 44.100,00 4.410,00
2 48 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 120 450,00 54.000,00 5.400,00
3 82 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 383 400,00 153.200,00 15.320,00
4 142 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 277 450,00 124.650,00 12.465,00
5 125 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 578 600,00 346.800,00 34.680,00
6 123 Tohumluk ve Mahsul Üretim Arazisi 276 500,00 138.000,00 13.800,00
TOPLAM 1.732 860.750,00 86.075,00


4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Adres Beyanı,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5- İhale Dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.

6- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İlan Olunur.

ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey/BURSA
Telefon : (0 224) 689 64 75-76
Faks :(0 224) 689 64 96

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR