KARACABEY İCRA DAİRESİ

Karacabey/Kurşunlu'da 786 m2 tarla icradan satılıktır (Çoklu satış)

KARACABEY İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00917417
Şehir : Bursa / Karacabey
Semt-Mahalle : KURŞUNLU MAH. / KARACABEY
: 786
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 20.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/399 ESAS
Muhammen Bedeli
:
41,132 TL
Birinci Satış Günü
:
13.02.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
12.03.2019 09:30
Satış Yeri
:
KARACABEY ADLİYESİ 2.KAT TOPLANTI SALONU- KARACABEY/BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARACABEY İCRA DAİRESİ
2012/399 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, 1071 Parsel, KURŞUNLU Mahalle/Köy, MANASTIR Mevkii, 786.64.m2 alanlı m² alanlı,tarla vasfında tamamı İsmail ÇELİK adına tarla vasfında tapuya kayıtlıdır.
Tapu takyidatında "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. "Beyan şerhi vardır.
Parsel tarla vasfında olup doğu ve kuzey yönlerine %3-5 arası meyilli killi Tınlı toprak yapısına sahip arazidir. Kuzeyinde ve güneyinde, batısında Kadastro yoluna cephesi vardır. Parsel üzerinde çeşitli meyve ağaçları vardır.Parsel üzerinde tarım yapılamamaktadır.Parselin içerisinde 9 adet 10-15 yaşlarında zeytin ağacı bulunmakta olup, değerleri tanesi 200,00 TL'den 1.800,00 TL 'dir.
Mevcut durumu ve mevkisi değerlendirildiğinde bu bölgede parsellerin m²si 50.00 TL den alınıp satılmaktadır.
Adresi : Kurşunlu Mahallesi Karacabey/Bursa
Yüzölçümü : 786,64 m2
İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünden edinilen bilgilere göre parsel2020 yılı 1/100.000ölçekli cevre düzeni planında tarımalanı sınırlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 41.132,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kayıtları gibidir.
1. Satış Günü : 13/02/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : KARACABEY ADLİYESİ 2.KAT TOPLANTI SALONU-
KARACABEY/BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, 1072 Parsel, KURŞUNLU Mahalle/Köy, MANASTIR Mevkii, 568.41.m2 alanlı m² alanlı, tarla vasfındatamtamı İsmail ÇELİK adınatarlavasfındatapuya kayıtlıdır.
Tapu takiydatında ;"Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. beyan şerhi vardır.
Parsel tarla vasfında olup doğu ve kuzey yönlerine %3-5 arası meyillikilli Tınlı toprak yapısına sahip arazidir.Güneyinde ve doğusunda Kadastro yoluna cephesi vardır. Parsel üzerinde çeşitli meyve ağaçları vardır.Parsel bahçe olarak kullanılmaktadır. Parselin içerisinde 5 adet 10 yaşlarında kiraz ağacı bulunmakta olup, değerleri ise tanesi 200,00 TL'den 1.000,00 TL 'dir
Taşınmazın Değeri Mevcut durumu ve mevkisi değerlendirildiğinde bu bölgede parsellerin m²si 50.00 TL den alınıp satılmaktadır.
Adresi : Kurşunlu Mahallesi Karacabey/Bursa
Yüzölçümü : 568,41 m2
İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünden edinilen bilgilere göre parsel2020 yılı 1/100.000ölçekli cevre düzeni planında tarımalanı sınırlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 29.420,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kayıtları gibidir.
1. Satış Günü : 13/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : KARACABEY ADLİYESİ 2.KAT TOPLANTI SALONU-
KARACABEY/BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/399 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR