KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kandıra/Karadivan'da 6.524 m2 tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189595
Şehir : Kocaeli / Kandıra
: 6524

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/153 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
326,241 TL
Birinci Satış Günü
:
19.08.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
16.09.2020 14:30
Satış Yeri
:
Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KANDIRA
İCRA DAİRESİ
2019/153 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Kandıra İlçesi Karadivan Köyü sınırları içinde, Kümbet mevkiinde yer almaktadır. Köy merkezine 2 km, Kandıra Yoluna 9 km, Kandıra İlçe Merkezine 20 km, İzmit Şehir Merkezine 35 km mesafededir. Yakın çevresinde köy evleri, tarımsal yapılar, tarım arazisi, boş araziler, orman arazisi, köy yerleşim alanları, az sayıda çiftlikler bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel eğimli arazi yapısında, 6.524,81 m² alanlı, ince uzun dikdörtgen şekline yakın, kavisli, bir kenarı sivridir."Tarım Arazisi - Susuz Tarla" niteliklidir. Kadastral yola cephesi yoktur. Yol ile arasında küçük bir parsel vardır. Kıymet takdiri günü itibari ile yapılan tespite göre parsel üzerinde değerini etkileyecek yapı ve bitki örtüsü mevcut olmayıp, sınırları arazi üzerinde belli değildir.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 107 Ada, 32 Parsel, KARADİVAN Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 6.524,81 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 07.05.2019 tarihli resmi imar durumu yazısına göre parsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan", " İSKİ Sungurlu Barajı Uzun Mesafe Koruma Alanında" kalmaktadır.
Kıymeti : 326.241,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/08/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 16/09/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kandıra İlçesi Karadivan Köyü sınırları içinde, Kümbet mevkiinde yer almaktadır. Köy merkezine 2 km, Kandıra Yoluna 9 km, Kandıra İlçe Merkezine 20 km, İzmit Şehir Merkezine 35 km mesafededir. Yakın çevresinde köy evleri, tarımsal yapılar, tarım arazisi, boş araziler, orman arazisi, köy yerleşim alanları, az sayıda çiftlikler bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel eğimli arazi yapısında, 5.164,27 m² alanlı, ince uzun dikdörtgen şekline yakın, kavislidir. "Tarım Arazisi - Susuz Tarla" niteliklidir. Kadastral yola cephesi yoktur. Yol ile arasında küçük bir parsel vardır. Kıymet takdiri günü itibari ile yapılan tespite göre parsel üzerinde değerini etkileyecek yapı ve bitki örtüsü mevcut olmayıp, sınırları arazi üzerinde belli değildir.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 107 Ada, 34 Parsel, KARADİVAN Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 5.164,27 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 25.10.2018 tarihli resmi imar durumu yazısına göre parsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan", " İSKİ Sungurlu Barajı Uzun Mesafe Koruma Alanında" kalmaktadır.
Kıymeti : 258.213,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/08/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 16/09/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ileteslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Elektronik ortamda yapılacak satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/153 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR