KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kandıra Hıdırlar'da 3.799 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112909
Şehir : Kocaeli / Kandıra
: 3799
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 09.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/221 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
170,985 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
18.03.2020 14:30
Satış Yeri
:
Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2019/221 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçesi,Hıdırlar Köyü Köyü, Arpalık Mevkiinde yer alan 105 ada, 106 parsel numaralı "Tarla"nitelikli taşınmazdır. Sakarya sınırında, Köy merkezine 400 metre, Kandıra - Adapazarı Karayoluna 1 km mesafede, Kandıra İlçe Merkezinin 20 km güneydoğusunda, İzmit Şehir Merkezinin 45 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yakın çevresinde köy evleri, ahır ve kümesler orman arazisi, tarım arazileri, boş parseller bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir.Parsel kavisli, dörtgen şekline yakın, hafif eğimli arazi yapısındadır. Kadastral yola cephesi vardır. Kıymet Takdiri günü yapılan incelemede üzerinde ayçiçeği ekildir.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 105 Ada, 106 Parsel, HIDIRLAR Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 3.799,67 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli imar durum belgesi yazısına göre parsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında"Diğer Tarım Arazisi Alanında" kalmaktadır. Parselin Kadastral yola cephesi vardır.
Kıymeti : 170.985,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Hıdırlar Köyü, Değirmen Yanı Mevkinde yer alan 108 ada, 185 parsel numaralı "Tarla"nitelikli taşınmazdır. Sakarya sınırında, Köy merkezine 100 metre, Kandıra - Adapazarı Karayoluna 1 km mesafede, Kandıra İlçe Merkezinin 20 km güneydoğusunda, İzmit Şehir Merkezinin 45 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yakın çevresinde köy evleri, ahır ve kümesler orman arazisi, tarım arazileri, boş parseller bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel kavisli ince uzun dikdörtgen şeklinde, eğimli arazi yapısındadır. Kadastral yola cephesi vardır. Kıymet Takdiri günü yapılan incelemede boş haldedir.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 108 Ada, 185 Parsel, HIDIRLAR Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 823,89 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli imar durum belgesi yazısına göre parsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen "Kırsal Alan (Gelişme)" kısmen"Diğer Tarım Arazisi Alanında" kalmaktadır.
Kıymeti : 61.792,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Hıdırlar Köyü, Değirmen Yanı Mevkinde yer alan 108 ada, 200 parsel numaralı "Tarla"nitelikli taşınmazdır. Sakarya sınırında, Köy merkezine 300 metre, Kandıra - Adapazarı Karayoluna 1 km mesafede, Kandıra İlçe Merkezinin 20 km güneydoğusunda, İzmit Şehir Merkezinin 45 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yakın çevresinde köy evleri, ahır ve kümesler orman arazisi, tarım arazileri, boş parseller bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir. Parsel dikdörtgen şeklinde, eğimli arazi yapısındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Dere kenarındadır. Kıymet Takdiri günü yapılan incelemede boş haldedir.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 108 Ada, 200 Parsel, HIDIRLAR Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 1.065,11 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli imar durum belgesi yazısına göre parsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Diğer Tarım Arazisi Alanında" kalmaktadır.
Kıymeti : 42.604,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ileteslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Gazetede ve elektronik ortamda yapılacak satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/221 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR