ELBİSTAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Elbistan'da 11940 m2 tarla icradan satılıktır (Çoklu satış)

ELBİSTAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180642
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
: 11940

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3695 Esas
Muhammen Bedeli
:
346,279 TL
Birinci Satış Günü
:
02.12.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
30.12.2020 14:00
Satış Yeri
:
Yunus Emre Mah. Çeçenistan Cad. Elbistan Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ


2019/3695 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi, Konur Yeri Mevkii, 116 Ada 7 nolu parselde, 11.940,66 m2 alana sahip TARLA vasfındaki . Borçlu Kalip Türkün 3/32 si, Ferda Erden 3/32 hissesi , Özcan Türkün 3/32 hissesi , Makbule Tatar 3/32 hissesi , Hüseyin Türkün3/32 hissesi, Zeynep Türkün 8/32 hissesi , Ufuk Türkün3/16 hissesi olmak üzere toplam 29/32 Hissesi satılacaktır. Taşınmazın yerinin tespiti,fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır.Taşınmaz 116 Ada 7 nolu parselde 11.940,66 m2 alana sahiptir. Taşınmazın ortalama eni 90 metre, ortalama uzunluğu 125 metredir. Geometrik olarak şekilsizdir. Parselin Su tutma kapasitesi iyi derecede, toprak profil derinliği normal düzeydedir.Parsel agregat yapısı olarak çok iyi seviyededir.( Agregatlar bünyelerinde barındırdıkları organik madde sebebiyle bitkilerin gelişimi vb. hayati faaliyetleri için daha elverişli koşulların oluşmasını sağlarlar.)Sulu tarım arazisi vasfındaki taşınmazın fiziksel özellikleri; Toprak tekstür ve strüktürü orta seviyede Su tutma kapasitesi: tekstür ve strüktür yapısı orta seviyede olan parselin su tutma kapasitesi bitki yetişmesi ve verim için yeterli seviyededir.Havalanma, Geçirgenlik, Toprak sıcaklığı, Kıvam olarak normal seviyededir.Satışa konu taşınmaz taşınmaz, Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırında olup, 1/1000?lik uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti : 346.279,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S. Yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 02/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Mah. Çeçenistan Cad. Elbistan Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-ELBİSTAN/K.MARAŞ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi, Konur Yeri Mevkii, 116 Ada 31 nolu parselde, 12.593,77 m2 alana sahip TARLA vasfındaki Borçlu Kalip Türkün 3/32 hissesi , Ferda Erdenin3/32 hissesi, Özcan Türkün 3/32 si , Makbule Tatarın 3/32 hissesi , Hüseyin Türkün3/32 hissesi , Zeynep Türkün 8/32 si , Ufuk Türkün 3/16 si olmak üzere toplamda 29/32 hissesi satılacaktır. Taşınmazın yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır.Taşınmaz 116 Ada 31 nolu parsel 12,593.77 m2 alana sahiptir. Taşınmazın ortalama eni 90 metre, ortalama uzunluğu 140 metredir. Geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir.Parselin Su tutma kapasitesi iyi derecede, toprak profil derinliği normal düzeydedir.Parsel agregat yapısı olarak çok iyi seviyededir.( Agregatlar bünyelerinde barındırdıkları organik madde sebebiyle bitkilerin gelişimi vb. hayati faaliyetleri için daha elverişli koşulların oluşmasını sağlarlar.)Sulu tarım arazisi vasfındaki taşınmazın fiziksel özellikleri;Toprak tekstür ve strüktürü orta seviyede Su tutma kapasitesi: tekstür ve strüktür yapısı orta seviyede olan parselin su tutma kapasitesi bitki yetişmesi ve verim için yeterli seviyededir.
Havalanma, Geçirgenlik, Toprak sıcaklığı, Kıvam olarak normal seviyededir. Taşınmaz, Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırında olup, 1/1000 lik uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti : 399.458,69 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S. Yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 02/12/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 30/12/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Mah. Çeçenistan Cad. Elbistan Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-ELBİSTAN/K.MARAŞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3695 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR