İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İznik Belediye Başkanlığından tarlalar ve işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889750
Şehir : Bursa / İznik
Yayınlandığı Gazeteler

İZNİK 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 15:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 16.11.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri,
Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposu,
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyeri, No:70 adresinde kayıtlı Lojman,
Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı iş yeri, hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyeri,
Çamdibi Mahallesi; 837sayılı Parsel 9.450,00m² tarla vasfındaki taşınmaz,
Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz, 1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00m² tarla vasfındaki taşınmazlar,
Mahmudiye Mahallesi: 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00m² tarla, 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00m² tarla, 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazlar,
4-Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç) olup, % geçici teminatı 584,00 TL’dir.
Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposunun aylık muhammen bedeli 300,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:70 adresinde kayıtlı lojmanın aylık muhammen bedel 225,00TL (KDV Hariç) %3 geçici teminatı 269,00TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 417,00TL’dir..
Çamdibi Mahallesi; 837 sayılı parselde kayıtlı 9.450,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir.
Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 300,00 TL olup, %3 geçici teminatı 30,00 TL’dir. 1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup, %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi; 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla vasfındaki taşımazın, yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir. 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 850.00TL olup, geçici teminatı 85,00 TL’dir. 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup, geçici teminatı 159,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR