URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Urla'da kargir ev ve zeytinli tarla icradan satılıktır

URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062073
Şehir : İzmir / Urla
: 6625
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/840 Esas
Muhammen Bedeli
:
2,424,625 TL
Birinci Satış Günü
:
09.12.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
15.01.2020 14:30
Satış Yeri
:
Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
URLA
İCRA DAİRESİ
2016/840 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu kaydına göre İzmir İli Urla İlçesi, Yelaltı Mahallesi, Kocadağ Mevkii, 1423 ada 17 parsel sayılı, 6.625,00 m² alanlı On Zeytinli Tarla nitelikli ana gayrimenkul tam hisse ile tapuda borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar Hanesinde 21.09.2018 Tarih ve 10094 yev. no. ile 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22 a maddesi uygulama çalışmaları vardır. İbaresi bulunmaktadır. Taşınmaz Yelaltı Mahallesi, Sefaköy Caddesi No:56 adresinde bulunduğu, belediye hizmetlerinden yararlandığı, taşınmaz üzerinde 1 adet atıl durumda 75 m2 alanlı briket yığma kümes-dam yapısının bulunduğu; 1 adet 75 m2 alanlı tek katlı kargir 15 yıllık bir bina bulunduğu; 1 adet takriben 25 yıllık 75 m2 alanlı tek katlı kargir ev bulunduğu, arka cephede 6 m²lik WC yapısının bulunduğu; bir adet tuğla yığma natamam durumda 110 m² alanlı tek katlı kargir bina bulunduğu; 1 adet 35 m² alanlı takriben 35 yıllık tek katlı kargir bir bina bulunduğu; ayrıca biri 9 metre derinlikte, diğeri de 116 metre derinlikli 2 adet kuyunun bulunduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık 15 yıllık Tek katlı Kargir Ev 75 m²dir.Yaklaşık 25 yıllık Tek katlı Kargir Ev75 m²dir,Yaklaşık 35 yıllık Tek katlı Kargir Ev 35 m²dir.Tek katlı Kargir Kümes-Dam yapısı 75 m²dir. Tek katlı kargir natamam yapı 110 m²dir.Tek katlı WC yapısı ,6 m²dir. Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla merkeze yaklaşık 5 km mesafededir. Etrafında müstakil villalar, siteler ve tarlalar mevcuttur. Doğa içerisinde sakin bir konumda bulunmaktadır. Çeşme-İzmir otoyoluna yaklaşık 100 metre mesafededir. 2 Adet İncir(40-60 yaş),2 Adet Zeytin (20-40 yaş),1 Adet Kızıl Çam,4 Adet Servi ,1 Adet Mazı,1 Adet Ceviz (10-12 yaş) ,3 Adet Zakkum,2 Adet Asma (40-60 yaş) 4 Adet Asma (5-7 yaş) 1 Adet İğde(40-60 yaş),1 Adet Yasemin 1 Adet Dut(40-60 yaş) 1 Adet Erik(20-40 yaş) 1 Adet Çitlenbik,3 Adet Nar (10-12 yaş),5 Adet Zeytin (60-80 yaş),1 Adet Begonvil,1 Adet Yasemin1 Adet Sarmaşık Gül 1 Asma (15-20 yaş) ağacı bulunmakta olduğu bilirkişi raporundan anlaşılmıştır.
Adresi : Yelaltı Mahallesi, Sefaköy Caddesi No: 56 Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 6.625,00 m²
İmar Durumu : İzmir İli, Urla İlçesi, Yelaltı Mahallesi, tapunun 1423 ada 17 no’lu parseli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının dışında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında v İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda imar uygulaması (yola terk işlemi) yapılması gerekmektedir. Taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve ulaşımın sağlanması kaydıyla, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarına göre bu alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçilebilecektir. Bu nedenle taşınmazda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulamaya geçilemez. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacak görüşe göre taşınmazın imar durumu yürürlükte bulunan imar planı plan notlarına göre tekrar değerlendirilecektir.
Kıymeti : 2.424.625,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 15/01/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere İİK 127 maddesi uyarınca gazete ilanı ve E ilanın tebliğ yerine geçecektir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/840 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR