URLA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İzmir Urla/Balıklıova Köyü'nde tarım-hayvancılık imarlı arsa mahkemeden satılıktır

URLA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980357
Şehir : İzmir / Urla
: 1741
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/26 Satış
Muhammen Bedeli
:
470,080 TL
Birinci Satış Günü
:
28.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Urla Adalet Sarayı 12 numaralı Yazı işleri Müdürlüğü odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
URLA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, Balıklıova Köyü, Kervansaray Mevkiinde, tapuda tarla vasfı ile 1.741,04 m² yüzölçümlü olarak kayıtlı 275 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz olup, taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır, 1300 sokak'a cephesi yaklaşık 15 mt.dir, dikdörtgen şeklinde, düzgün topoğrafik yapıda, köy yerleşik alanında kalması ve bölgenin nitelikli koruma alanından çıkarılmış olması, anayola yakın olması dikkate alınarak değeri belirlenmiştir.
Adresi : İzmir/Urla ilçesi Balıklıova Köyü Kervansaray Mevkii 275 Ada 16 Parsel
Yüzölçümü : 1.741,04 m2
İmar Durumu : Urla Belediye Başkanlığı 10/01/2019 tarih ve E.931 sayılı yazılarında: "İzmir ili Urla ilçesi Balıklıova Köyü 275 Ada 16 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının dışında kalmakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı ve 1/100000 ölçekli İzmir-Manisa planlama bölgesi çevre düzeni planında kırsal yerleşme alanı olarak planlı, köy yerleşik alan sınırı içinde kalmakta olduğu, ilgili plan notlarında köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda inşaat emsali 0.50, yüksekliği 2 kat, (hmaks:6.50m) olmak kaydıyla 250 m²'yi geçmeyen konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılan yapılabileceği, ancak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamayacağı ve bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabileceği belirtilmiştir."
Kıymeti : 470.080,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Urla Adalet Sarayı 12 numaralı Yazı işleri Müdürlüğü odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR