TORBALI İCRA DAİRESİ

İzmir Torbalı'da 23.741 m² tarım alanı icradan satılıktır

TORBALI İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116222
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : TORBALI MAH. / TORBALI
: 23741
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/209 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
949,640 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2020 14:50
İkinci Satış Günü
:
24.04.2020 14:50
Satış Yeri
:
TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU-TORBALI/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ
2019/209 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı; Zemin Tipi, Ana Taşınmaz, Zemin No:30810665, Cilt/Sayfa No, 4/311, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Kabakulak mevkii, 2 ada, 28 parsel numaralı 23.741,00 m² yüzölçümlü, TARLA nitelikli, taşınmazın 1/2 hissesi, borçlu adına kayıtlıdır. Borçlu adına kayıtlı olan 1/2 hissesi satışa konudur.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz parselin, zemini düz, geometrik şekli dikdörtgendir. Yolu mevcuttur. İmar planında Tarım arazisi niteliğinde olup, halihazırda tarım arazisi (lahana ekili) olarak kullanıldığı görülmüştür. Kullanımı açısından tarımsal verimi olumsuz yönde etkileyen, herhangi bir olumsuz unsur bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşımın sağlanması nedeni ile üretilen mahsullerin taşınmasında ve pazarlanmasında bir sıkıntı yoktur. İzmir - Aydın Yoluna yaklaşık 700 mt mesafede olması ve bu bölgede sanayi tesislerinin bulunması sebebiyle gelişmeye açık bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın bir sınırı 5005 sokak, karşı sınırı İzmir - Aydın otoyoluna sınır konumdadır. Mevkii olarak İzmir - Aydın yolu, Torbalı Otoyol gişeleri giriş kavşağına 900 mt, İzmir Aydın Demiryolu hattına 300 mt, Torbalı - Kemalpaşa yol kavşağına 1600 mt mesafede, merkezi yerlere yakın kısmen altyapısı mevcut ulaşım imkanı kolay bir bölgede bulunmaktadır. Yukarıda ayrıntı olarak özellikleri açıklan taşınmazın, yeri, mevkii, alanı, geometrik şekli, imar durumu, arazi yapısı,mevcut durumu parsel alanı gibi faktörler ile taşınmazın tüm nicelik ve niteliği, mahalli rayiçler, günün ekonomik şartları, hisseli oluşu, paranın satın alma gücü, alım-satım değerleri, konumu, çevresel özellikleri, halihazır durumu, satış kabiliyeti,ve emsal fiyatları dikkate alınarak ve değerine etki eden her türlü unsur göz önünde bulundurularak 20.02.2019 keşif tarihi itibari ile ; Zemin birim değerinin 80,00TL/m2 edebileceği kanaatine varılmıştır.Parselin (Tamamı) Zemin değerinin: 23.741,00(m2) x 80,00 (TL/m2)= 1.899.280,00TL olacağı kanaati ve görüşündeyiz. SATIŞA KONU BORÇLU ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN,HİSSESİ (1/2 - 11.870,50) : 949.640,00TL dir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Kabakulak mevkii, 2 ada, 28 parsel numaralı 23.741,00 m² yüzölçümlü, TARLA nitelikli, 1/2 hissesi, borçlu adına kayıtlı taşınmazın, 1/2 Hisse değerinin 949.640,00TL olabileceği, görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : Torbalı Mahallesi , İzmir - Aydın Karayolundan Torbalı istikametine giderken, Torbalı Otoyol Giriş kavşağını geçince yolun sağ tarafından ayrılan, 5005 sokak üzerinde, karayolundan yaklaşık 700 mt ileride yolun sağ tarafında 2 ada, 28 parsel nolu Tarla vasıflı taşınmazdır.
Yüzölçümü : 23.741,00 m2- 1/2 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR
İmar Durumu :Torbalı Belediyesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli yazılarında 1/25.000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” kullanım kararında kaldığı tespit edilmiştir denilmektedir. 25/12/2019 tarih ve 17262 sayı nolu yazılarında Torbalı Mahallesi 2 ada 28 numaralı parsele ait;1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı,İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "TARIM ALANI" olarak belirlendiği tespit edilmiştir, denilmektedir.
Kıymeti : 949.640,00 TL (1/2 HİSSE DEĞERİ) - KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki ve dosyasındaki gibidir.Torbalı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 19/07/2018 tarih 2018/150 esas sayılı -13671 yevmiye numaralı ihtiyati haciz şerhi vardır. (esas icra müdürlüğünce cebri satışa engel olmadığı bildirilmiştir.)
1. Satış Günü : 25/03/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 24/04/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU-TORBALI/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/209 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/12/2019 NOT: İİK. Nın 127. Maddesi gereğince,iş bu satış ilanının,gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı,tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgililer için tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunmasına,

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR